Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

PLANY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
Opublikowano 17.08.2021 11:01

 

PLANY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Studia stacjonarne (dzienne) - semestr letni

 

I stopień -semestr 2

I stopień -semestr 4

I stopień -semestr 6

I stopień -semestr 8


II stopień -semestr 1

  • ZiIP (zmiana 22.03.2023 g.11)

II stopień -semestr 2

II stopień -semestr 4


ERASMUS


Studia niestacjonarne (zaoczne) - semestr letni

I stopień -semestr 2      

I stopień -semestr 4

I stopień -semestr 6

I stopień -semestr 8

II stopień -semestr 2

II stopień -semestr 3

II stopień -semestr 4


Terminarz zjazdów - semestr letni 2022/2023

Harmonogram zjazdów do pobrania - tutaj