Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

PLANY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
Opublikowano 17.08.2021 11:11

 

PLANY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Studia stacjonarne (dzienne) - semestr zimowy

 

I stopień -semestr 1

I stopień -semestr 3

I stopień -semestr 5

I stopień -semestr 7


II stopień -semestr 3


ERASMUS


Studia niestacjonarne (zaoczne) - semestr zimowy

I stopień -semestr 1       

I stopień -semestr 3

I stopień -semestr 5

I stopień -semestr 7

II stopień -semestr 1

II stopień -semestr 2

II stopień -semestr 4


Terminarz zjazdów - semestr zimowy 2022/2023

Harmonogram zjazdów do pobrania - tutaj