Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

PLANY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024
Opublikowano 17.08.2021 11:01
>> Organizacja roku akademickiego 2023/2024 <<
Zarządzenie_Nr 28/2023

 

PLANY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Studia stacjonarne (dzienne) - semestr zimowy

 

I stopień -semestr 1

I stopień -semestr 3

I stopień -semestr 5

I stopień -semestr 7


II stopień -semestr 3

 


Erasmus

 


Studia niestacjonarne (zaoczne) - semestr zimowy

I stopień -semestr 1     

I stopień -semestr 3

I stopień -semestr 5

I stopień -semestr 7

II stopień -semestr 1

II stopień -semestr 3

II stopień -semestr 4

  • ZiIP (zmiana 15.09.2023 g.10)

 


Terminarz zjazdów

Harmonogram zjazdów do pobrania - tutaj