Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Cennik
Opublikowano 02.09.2021 09:58

     

CENTRUM SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO Z PROSZKÓW METALI

SKANER 3D MODEL MAKER H120

Cena usługi skanowania jest ściśle uzależniona od zakresu wykonywanej usługi. Wpływają na nią głównie gabaryt obiektu, wielkość i ilość hiperpowierzchni (skomplikowanie geometryczne), dokładność wymiarowa skanowania oraz mobilności skanowanego obiektu. Dlatego też każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie.

Orientacyjna cena usługi:

•skan bez obróbki pliku:  300 zł/h pracy

•skan z obróbką pliku:  450 zł/h pracy

WYTWARZANIE METODĄ PRZYROSTOWĄ Z PROSZKÓW METALI

Ze względu na charakter i zastosowanie technologii wytwarzania przyrostowego z metalu zawsze ma się do czynienia z produkcją jednostkową, która wymaga indywidualnego podejścia.

Proces wytworzenia gotowego w pełni funkcjonalnego wyrobu obejmuje takie zadania jak:

•preprocessing (przygotowania do produkcji – wybór rodzaju materiału, przygotowanie proszku metalu, przygotowanie sposobu wypełniania drukowanej objętości, dobór parametrów technologicznych procesu, itp.),

•processingu (czas wykonania zadania – wydruku 3D)

•postprocessingu (ewentualnej obróbki części po wydruku w celu nadania wymaganych właściwości warstwy wierzchniej).

W związku z powyższym wycena usługi dokonywana jest indywidualnie i w dużej mierze zależy od czochłonności usługi oraz proporcjonalnej ocenie zużytej masy lub objętości proszku metalowego.

WIELOFUNKCYJNA MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZWICK Z400E

Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z400E umożliwia przeprowadzanie prób rozciągania, ściskania i zginania zgodnie z obowiązującymi standardami ISO w zakresie badań wytrzymałościowych różnych materiałów (metali, polimerów, ceramiki i kompozytów).

Cena usługi uzależniona jest od ilości badanych próbek.

Lp.

Rodzaj badania

Cena

1

Próba wytrzymałościowa (ISO 6892-1, ASTM A370)

100 zł/szt.

2

Próba wytrzymałościowa M16; Rp02, Rt05 (ISO 6892-1, ASTM A370)

115 zł/szt.

3

Próba zgniatania (PN EN ISO 7438)

60 zł/szt.

4

Próba spłaszczenia

90 zł/szt.

5

Pomiar współczynnika tarcia

90 zł/szt.

6

Próba spęczania

100 zł/szt.

7

Próba łamania (PN EN ISO 9017:2018-03)

110 zł/szt.

Istnieje możliwość wykonania innych badań wytrzymałościowych na rozciąganie, ściskanie, zginanie oraz realizację cyklicznych obciążeń dynamicznych.

W takim przypadku w zależności od zagadnienia ceny ustalane są indywidualnie