Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wyposażenie
Opublikowano 02.09.2021 09:53

     

CENTRUM SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO Z PROSZKÓW METALI

WYPOSAŻENIE

Nowoczesne wyposażenie Centrum Szybkiego Prototypowania pozwala na kompleksowe zabezpieczenie procesu wytworzenia w pełni funkcjonalnego wyrobu w technologii wytwarzania przyrostowego z proszków metali. Jest to proces wieloetapowy obejmujący:

 1. Etap projektowania
  Przygotowanie modelu cyfrowego wytwarzanego elementu  z wykorzystaniem   nowoczesnego oprogramowania i inżynierii odwrotnej  (skaner 3D ModelMaker   H120)
 2. Etap wytwarzania
  W zasobach CSP znajdują się dwa urządzenia do wytwarzania z proszków metali w technologii:
  •selektywnego stapiania laserowego (ORLAS CREATOR)
  •binder jetting (ExOne Innovent+).
  Proces wspomaga atomizer ATOLab, który pozwala na szybką i ekonomiczną produkcję proszków metali, co daje możliwość rozszerzenia portfolio o materiały niedostępne komercyjnie.
 3. Etap analizy jakości wyrobu
  Dzięki bogatej bazie CSP, jaki i Wydziału Mechanicznego gotowy wyrób poddawany jest   pełnej analizie:
  •wytrzymałościowej (maszyna wytrzymałościowa Zwick Z400E) wraz z pomiarem i analizą odkształceń (skaner 3D GOM ARAMIS),
  •wymiarowo-kształtowej
  •defektoskopowej (mikrotomograf komputerowy BUKER SKYSCAN),
  •jakości powierzchni (mikroskop sił atomowych Nanosurf CoreAFM, mikroskop konfokalny Olympus LEXT, skaningowy mikroskop elektronowy Phenom)
PROJEKTOWANIE

SKANER 3D ModelMaker H120

Skaner ModelMaker H120 jest zaawansowanym narzędziem inżynierii odwrotnej umożliwiającym opracowanie dokładnych skanów elementów.

Czytaj więcej

 

 

 

WYTWARZANIE

DRUKARKA SLM ORLAS CREATOR

Pracująca w technologii selektywnego topienia laserowego (SLM) drukarka CREATOR firmy ORLAS umożliwia wytwarzanie złożonych, trudnych lub niemożliwych do wytworzenia technikami tradycyjnymi. Łączy w sobie elastyczność projektowania z właściwościami mechanicznymi metali.

Czytaj więcej

 


DRUKARKA BJ ExOne INNOVENT+

Pracująca w technologii binder jetting drukarka INNOVENT+ firmy ExOne jest unikalnym w skali regionu urządzeniem do wytwarzania przyrostowego z proszków metali.

Czytaj więcej


ATOMIZER ATOLab

Atomizer ATOLab daje możliwość szybkiej i ekonomicznej produkcji wysokiej jakości proszków metali i ich stopów. Pozwala na przetwarzanie szerokiej gamy metali i stopów, zarówno reaktywnych,
jak i niereaktywnych.

Czytaj więcej

 

ANALIZA JAKOŚCI

MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZWICK Z400E

Maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z400E umożliwia przeprowadzanie prób rozciągania, ściskania i zginania zgodnie z obowiązującymi standardami ISO w zakresie badań wytrzymałościowych różnych materiałów (metali, polimerów, ceramiki i komponentów).

Czytaj więcej

 


MIKROSKOP KONFOKALNY LEXT OLS4000

Laserowy mikroskop LEXT OLS4000 firmy OLYMPUS przeznaczony jest do obrazowania na poziomie nanometrów, pomiarów 3D i pomiaru chropowatości.

 

 


SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY PHENOM

Skaningowy mikroskop elektronowy PHENOM pozwala na uzyskanie obrazów o wysokiej rozdzielczości i jakości oraz przeprowadzenie analizy składu chemicznego badanych powierzchni i materiałów.