Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Kontakt
Opublikowano 02.09.2021 09:49

     

CENTRUM SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PRZYROSTOWEGO Z PROSZKÓW METALI

ADRES:

  Ul. Racławicka 15-17, budynek D

  75-620 Koszalin

  Tel.:  (94) 34-78-498

  e-mail: csp@tu.koszalin.pl

KIEROWNIK:

  dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK,

  Prorektor ds. Nauki

  Tel.: (94) 34-78-341

  Tel. Kom.: 609-313-610

  blazej.balasz@tu.koszalin.pl

Położenie na mapie Koszalina.