Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Cennik
Opublikowano 02.09.2021 09:26

CENNIK BADAŃ I USŁUG


 
Powłoki przeciwzużyciowe:
 

Ceny usług pokrywania narzędzi i części maszyn są ustalane indywidualnie ze względu na specyfikę i złożoność technologii nanoszenia powłok PVD.


 
Badanie właściwości i struktury materiałów:
 
Lp.
Rodzaj badania, usługi
 
Cena PLN (netto)
               
Uwagi
     1.    
 Dyfraktometria rentgenowska XRD - dyfraktometr rentgenowski PANALYTICAL EMPYREAN.
516,23
      za próbkę        
2.
 Skaningowa mikroskopia elektronowa - MIKROSKOP SKANNGOWY JEOL JSM 5500.
321,05
za próbkę
3.
 Pomiar twardości materiałów - MIKROTWARDOŚCIOMIERZ FISCHERSCOPE HM2000.
218,79
za próbkę
4.
 Badanie adhezji powłok - REVETEST SCRATCH TESTER.
452,37
za próbkę
5.
 Pomiar chropowatości  powierzchni materiałów i powłok - HOMMEL TESTER T8000.
103,86
za próbkę
6.
 Badanie odporności powłok na zużycie - zestaw tribologiczny T05 TESTER TYPU ROLKA - KLOCEK.
 438,92
za próbkę
7.
 Badanie odporności powłok na zużycie - zestaw tribologiczny T10 TESTER TYPU KULA - TARCZA.
438,92
za próbkę
8.
 Obrazowanie powierzchni materiałów  z rejestracją cyfrową - NIKON ECLIPSE MA200.
199,46
za próbkę
9.
 Obrazowanie powierzchni materiałów  z rejestracją cyfrową - NIKON ECLIPSE MA200.
199,46
za próbkę
10.
 Pomiar grubości cienkich powłok PVD metodą Callotte'a - KALOTESTER.
94,93
za próbkę
11.
 Cięcie materiałów - przecinarka precyzyjna MECATOME T201A.
51,87
za próbkę
12.
 Inkludowanie próbek - PRASA MECAPRESS
110,13
za próbkę
13.
 Szlifowanie, polerowanie próbek - SZLIFIERKO - POLERKA METALOGRAFICZNA.
147,60
za próbkę
 

W przypadku zleceń dla większej ilości próbek lub zleceń wymagających niestandardowych postępowań badawczych ceny usług badawczych podlegają indywidualnym ustaleniom.


 

Comsol Multiphysics:
 
Lp.
Rodzaj badania, usługi
 
Cena PLN (netto)
               
Uwagi
     1.       

 Wynajem serwera z oprogramowaniem do prowadzenia autorskich prac obliczeniowych bez udziału pracownika   Politechniki Koszalińskiej.

       100             
za 1 h 
48 h i więcej
 możliwość negocjacji ceny        
  2.

 Wynajem serwera z oprogramowaniem oraz przygotowanie modelu matematycznego stanowiącego podstawę
 do obliczeń MES na modułach i przygotowanie aplikacji symulacyjnej do komercyjnego 
wykorzystania
 na stanowiskach   komputerowych zamawiającego.

500
 za 1 h 
30 h i więcej 
 możliwość negocjacji
ceny