Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 02.09.2021 09:25
MODELOWANIE I SYMULACJA MECHANIZMOW I PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU COMSOL MULTIPHYSICS Zakres usługi: W ramach oprogramowania Comsol Multiphysics centrum oferuje komercyjne przygotowan...
Opublikowano 02.09.2021 09:23
PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ  Cięcie materiałów - Przecinarka precyzyjna Mecatome T201A: MECATOME T201A to precyzyjna przecinarka z automatycznym posuwem do cięcia różnego rodzaju mater...
Opublikowano 02.09.2021 09:21
POMIAR GRUBOŚCI CIENKICH POWŁOK METODĄ CALLOTTE'A - KALOTESTER Zakres usług badawczych: metodą Callotte'a stosowana jest do wyznaczania średniej grubości powłok metalowych i polimerowych...
Opublikowano 02.09.2021 09:19
OBRAZOWANIE POWIERZHNI MATERIAŁÓW Z REJESTRACJĄ CYFROWĄ I POMIARAMI Mikroskop metalograficzny Nikon MA 200: mikroskop Nikon MA 200 jest urządzeniem o konstrukcji odwróconej pozwalającej ...
Opublikowano 02.09.2021 09:17
BADANIE ODPORNOŚCI POWŁOK NA ZUŻYCIE​ Zestaw tribologiczny T05. Tester typu rolka - klocek Zakres usług badawczych: badania odporności na zużycie  dowolnych materiałów używanych na śl...
Opublikowano 02.09.2021 09:15
​POMIAR CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁÓW I POWŁOK - HOMMEL TESTER T8000 Zakres usług badawczych: pomiary wszystkich znormalizowanych parametrów chropowatości R, falistości W oraz kon...
Opublikowano 02.09.2021 09:10
POMIAR TWARDOŚCI MATERIAŁÓW - MIKROTWARDOŚCIOMIERZ FISHERSCOPE HM 2000 ​Zakres usług badawczych: pomiaru twardości Martensa HM wg normy ISO 14577  wyznaczanej z przemieszczenia wgłębnika...
Opublikowano 02.09.2021 09:08
SKANINGOWA MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA- MIKROSKOP SKANINGOWY JOEL JSM 5500 ​Zakres usług badawczych: obrazowanie powierzchni materiałów przewodzących przy powiększeniach od 35x do 15000x i n...
Opublikowano 02.09.2021 09:06
Dyfraktometria rentgenowska XRD - dyfraktometr rentgenowski Panalytical Empyrean Zakres usług badawczych: analiza fazowa jakościowa i ilościowa, analiza struktury materiałów, analiza...
Opublikowano 02.09.2021 09:10
Pokrywanie narzędzi i części maszyn powłokami przeciwzużyciowymi Zakres usługi: usługi pokrywania narzędzi i części maszyn powłokami przeciwzużyciowymi kilkakrotnie wydłużającymi ich żyw...