Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Informacje i kontakt
Opublikowano 02.09.2021 09:01


 

Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych oferuje usługi badawczo-rozwojowe w zakresie próżniowo-plazmowej obróbki powierzchni metali i stopów, a także badań wibroakustycznych oraz symulacji i modelowania procesów.

 

Oferta usług Centrum obejmuje:

  • konsultacje i opiekę technologiczną dla przedsiębiorców wdrażających i wykorzystujących technologie PVD do nanoszenia powłok przeciwzużyciowych, ochronnych i dekoracyjnych,
  • optymalizację i rozwój technologii PVD pod potrzeby ich użytkowników,
  • badania struktury, składu chemicznego i fazowego oraz właściwości mechanicznych i tribologicznych materiałów i powłok,
  • usługowe nanoszenie powłok przeciwzużyciowych na narzędzia i części maszyn,
  • analizy wibroakustyczne pomieszczeń, maszyn i urządzeń,
  • symulacje i modelowanie procesów z wykorzystaniem pakietu COMSOL Multiphysics,
  • wynajem aparatury badawczej i oprogramowania.

 

Centrum uzyskało dofinansowanie w ramach inicjatywy Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw RPO WZ 2014-2020.

 

Kontakt:

Centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni,

projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych

Politechnika Koszalińska

Wydział Mechaniczny

ul. Racławicka 15-17

75-620  Koszalin

tel.: 094 3478 341

e-mail: dawid.jakrzewski@tu.koszalin.pl