Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Badania naukowe
Opublikowano 01.09.2021 12:12

Stypendium Doktorskie

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki 

w konkursie Etiuda 3

Stypendysta: Mgr inż. Monika Marianna Sterczyńska

 

Temat rozprawy doktorskiej

Technologiczne aspekty klarowania brzeczki piwnej z uwzględnieniem zmodyfikowanej metody separacji osadów w kadzi wirowej

 

W realizowanej pracy doktorskiej przeprowadzane są badania dotyczące technologii procesu klarowania brzeczki piwnej.Technologia ta obejmuje ostatni etap na dziale warzelni w browarze, w którym ukształtowuje się ostatecznie skład chemicznybrzeczki piwnej przed jej fermentacją. Uwagę poświęcono badaniom zmian stężeń jonów wybranych metali (magnezu, cynku, wapnia) w brzeczce piwnej i  osadzie gorącym, w celu bliższego poznania zjawisk i zależności pomiędzy składem surowcowym (w szczególności rodzajem i ilością surowca niesłodowanego na przykładzie: jęczmienia i orkiszu) a składem jonowym brzeczki piwnej. Badania przeprowadzane są w warunkach laboratoryjnych na brzeczkach kongresowych. Do przeprowadzania analiz wykorzystuje się metodyki opracowane przez międzynarodową instytucje określającą normy przygotowania słodu i warzenia piwa European Brewery Convention (EBC). Podjęto również próbę modyfikacji konstrukcji kadzi wirowej, w której to realizowane jest klarowanie brzeczki. Modyfikacja ta ma na celu poprawę efektywności oddzielania osadu gorącego od brzeczki, z uwzględnieniem zachowania jej odpowiedniego składu jonowego. Badania te realizowane są z wykorzystaniem laboratoryjnych zbiorników kadzi wirowej oraz nowoczesnych metod pomiarowych. Wyniki badań posłużą do zaproponowania opracowań wstępnych założeń suplementacji brzeczki piwnej po procesie wirowania warunkujących minimalizację strat wybranych jonów metali szczególności cynku.

 

W czasie realizacji badań przewidziany jest dla stypendysty 3--miesięczny naukowy staż zagraniczny w Katedrze Przechowywania i Przetwarzania Produktów Roślinnych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.