Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 14.12.2022 14:50
Celowym jest utworzenie nowej pracowni, w której realizowane będą badania związane z analizą obrazu. Na wyposażeni tej pracowni byłyby: Zestaw Mikroskopów (Zeiss Axio lab. 1A i Nikon eclipse ...
Opublikowano 14.12.2022 14:43
Accuniq BC380, analizator składu ciała z oprogramowaniem; Wykonuje pomiar składu ciała człowieka z wykorzystaniem 3 częstotliwości pomiarowych (5, 50, 250kHz) i 8 e...
Opublikowano 01.09.2021 12:24
Zestaw do próbnego wypieku, w tym piec do próbnego wypieku z komorą fermentacyjną; Przygotowanie, rozrost i wypiek pieczywa. Zestaw do pomiaru l...
Opublikowano 01.09.2021 12:22
Zestaw do warzenia piwa, w tym zbiornik pośredniczący z armaturą, mlewnik do słodu i kadzio-kocioł zacierno-warzelny Braumaister o pojemności 50 l i drobny sprzęt pomocniczy; ...
Opublikowano 01.09.2021 12:21
Stanowisko do badania rozmrażania w próżni i sublimacji wraz z oprzyrządowaniem; Badanie innowacyjnych metod rozmrażania produktów mięsnych i rybnych, szybkości proce...
Opublikowano 01.09.2021 12:19
Dwuzbiornikowa stacja do mycia w systemie zamkniętym CIP przystosowana do mycia urządzeń przepływowych i rurociągów przesyłowych z możliwością pomiaru parametrów procesowych oraz...