Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Struktura organizacyjna
Opublikowano 01.09.2021 11:46

 

Zespół Badawczo-Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów

Zespół Badawczo - Dydaktyczny Teorii Mechanizmów i Podstaw Konstrukcji Maszyn