Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Historia Zakładu Transportu
Opublikowano 01.09.2021 11:39

Katedra Transportu (później Zakład Transportu) utworzona została z dniem 1.09. 2008 na podstawie  zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 25 2008 z nst. obsadą kadrową:

  1. Prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz- kierownik
  2. Prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski
  3. Dr inż. Piotr Piątkowski
  4. Mgr inż. Ryszard Ściegienka na stanowisku pracownika technicznego.

W dniu 7.10. 2008  mgr inż. Ryszard Ściegienka uzyskał stopień naukowy doktora za pracę „Podstawy doboru warunków i parametrów mikrowygładzania powierzchni z zastosowaniem foliowych taśm ściernych, natomiast 8.04. 2014 roku uzyskał on stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografi „Teoretyczne i doświadczalne podstawy obróbki oraz konstrukcji głowic do mikrowygładzania powierzchni foliowymi taśmami ściernymi i oryginalnych   opracowań  projektowych .

W dniu 20.05. 2014 stopień naukowy dra habilitowanego uzyskał dr inż. Piotr Piątkowski na podstawie monografii
„ Wybrane zagadnienia kinematyki ładunku w cylindrze silnika spalinowego’ i został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Transportu. Z dniem 1.10.2010 w Katedrze zatrudniony został prof. dr hab. inż. . Andrzej Chudzikiewicz. Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 32/2016  z dniem 1.09. 2016 katedra Transportu przekształcona została w Zakład transportu w dotychczasowym składzie kadrowym tj:

1.            Prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz- kierownik Zakładu i specjalności Eksploatacja i Diagnostyka        Pojazdów Samochdowych

2.            Prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski - kierownik specjalności Rzeczoznwstwo i Liwkwidacja Szkód

3.            Prof.nzw. dr hab. inż. Piotr Piątkowski - przewodniczący Rady Programowej kierunku Transport

4.            Prof.nzw. dr hab. inż Ryszard Ściegienka - sekretarz RP i pełnomocnik dziekana ds. KRK na kierunku

5.            Prof. dr hab. inż.Andrzej Chudzikiewicz

6.            Sławomir Mordarski-p pracownik techniczny