Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Pojazdów
Opublikowano 01.09.2021 11:38

 

Wyposażenie laboratorium diagnostyki i eksploatacji pojazdów samochodowych

W skład podstawowego wyposażenia laboratorium wchodzi:

  1. Linia diagnostyczna dla pojazdów o DMC do 3,5 t,
  2. Zestaw do pomiarów i regulacji geometrii podwozi pojazdów samochodowych o DMC do 3,5t,
  3. Komputery i urządzenia do diagnostyki samochodowych układów elektrycznych i elektronicznych,
  4. Zestaw diagnostyczny do analizy spalin silników o zapłonie iskrowym oraz dymomierz do analizy spalin silników o zapłonie samoczynnym,
  5. Hamownia silnikowa dla silników o mocy do 100 kW.

Ponadto, wyposażenie to uzupełnia szereg paneli dydaktycznych przedstawiających budowę i zasadę działania podstawowych urządzeń i elementów wchodzących w skład struktury pojazdu samochodowego. Są to panele obejmujące swoim zakresem elektrotechnikę jak i mechanikę pojazdową.

W ramach ćwiczeń dydaktycznych realizowane są zajęcia na stanowiskach badawczych jak i pojazdach, będących w eksploatacji. Zajęcia z zależności od stopnia trudności realizowane są grupowo lub indywidualnie. W ten sposób każdy student ma możliwość dokładnego zapoznania się z praktyczną częścią ćwiczeń.

Wyposażenie dydaktyczne służy także, jako stanowiska badawcze mające na celu przeprowadzenia badań badawczo rozwojowych z zakresu techniki samochodowej. W ramach tych badań wykonano m.in. adaptację silnika o zapłonie iskrowym do zasilania paliwem niekonwencjonalnym w postaci LPG. Określono przez to zakres oraz zasady optymalnego wykorzystania elementów bazowych układu zasilania i sterowania silnikiem w odniesieniu do właściwości zastosowanego paliwa.