Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Zespół Badawczo-Dydaktyczny Mechaniki Płynów
Opublikowano 01.09.2021 08:51

Wyposażenie: Stanowisko do wyznaczania liczby Reynoldsa, satnowisko do określania strat liniowych, stanowisko do pomiaru natężenia przepływu. Aparaty (wiskozymetry): Hopplera, Englera, Rotacyjny Analogowy i Elektroniczny.

Rodzaje zajęć dydaktycznych możliwych do przeprowadzenia:

Stanowisko do wyznaczania liczby Reynoldsa
Określenie parametrów przepływu laminarnego, przejściowego oraz burzliwego dla przepływu wody.
Określenie liczby Reynoldsa przy wzroście i obniżeniu masowego natężenia przepływu wody.

Stanowisko do określania strat liniowych i pomiaru natężenia przepływu
Wyznaczanie oporów przepływu w elementach armatury sieci wodnej:spadku ciśnienia, prędkości przepływu.

Wiskozymetry
Hopplera i Englera wyznaczanie lepkości dynamicznej gazów i cieczy.
Analogowy wiskozymetr rotacyjny - wyznaczanie lepkości kinematycznej.
Weryfikacja uzyskanych wyników za pomocą wiskozymetru rotacyjnego elektronicznego