Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Laboratorium Katedry Energetyki
Opublikowano 01.09.2021 08:50

Wyposażenie: Stanowisko do badania wnetylatorów, stanowisko do badania pomp, stanowisko do badania sprężarki tłokowej, stanowisko do badania silnika spalinowego - określenie bilansu energetycznego silnika spalinowego, wyznaczenie charakterystyki indykatorowej silnika spalinowego, określenie bilansu energetycznego silnika spalinowego według obiegu Otta, wyznaczanie charakterystyki indykatorowej wysokopręznego silnika spalinowego według obiegu Diesla, wytwornica pary z jednocylindrowym silnikiem parowym i kalorymetrem do wyznaczania stopnia suchości pary wodnej.

Rodzaje zajęć dydaktycznych możliwych do przeprowadzenia:

 

Stanowiska do badania wentylatorów

Wyznaczanie charakterystyk pracy wentylatora osiowego i promieniowego oraz określenie ich

wydajnosci. wentylatory tego typu są stosowane np. w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

 

Stanowisko do badania pomp wirowych

Wyznaczanie charakterystyk obciązeniowych w konfiguracji pojedynczej lub połączonej

równolegle i szeregowo.

 

Stanowisko do badania sprężarki tłokowej

Wyznaczanie charakterystyk energetycznych badanego urządzenia.

 

Stanowisko do badania silnika spalinowego

Wykonanie bilansu energetycznego silnika benzynowego oraz jego charakterystyki

indykatorowej.

Wykonanie bilansu energetycznego silnika wysokoprężnego pracującego wg. obiegu Otta

wraz z jego charaktrystyka indykatorową.

Wykonanie bilansu energetycznego wymiennika odbierającego ciepło od hamulca wodnego

służacego do symulowania obciązenia dynamicznego badanych silników.

 

Wytwornica pary współpracująca z jednocylindrowym silnikiem parowym i kalorymetrem do

wyznaczania stopnia suchosci pary wodnej

Określenie parametrów pary wodnej (stopnia suchości, temperatury, ciśnienia) napędzającej

jednocylindrowy silnik parowy.

Wyznaczanie charakterystyki mechanicznej jednocylindrowego silnika parowego w zalezności

od obciążenia minigeneratorem energii elektrycznej.

Wyznaczanie bilansu energetycznego układu: wytwornica pary i jednocylindrowy silnik parowy -

traktowanego jako minielektrownia z turbina parową.