Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Katedra Agrobiotechnologii Kontakt
Opublikowano 01.09.2021 08:34

Katedra Agrobiotechnologii

Politechnika Koszalińska

Wydział Mechaniczny

ul. Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

tel. (94) 3478-308

e-mail: tomasz.piskier@tu.koszalin.pl