Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Laboratoria Katedy Agrobiotechnologii
Opublikowano 01.09.2021 08:31

Laboratorium biotechnologii żywności

Laboratorium inżynierii rolniczej

 

Laboratorium technologii produkcji biopaliw

 

Laboratorium technik fermentacyjnych i technologii enzymatycznych

  

Laboratoria terenowe