Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Opublikowano 01.09.2021 11:58

 

 

 

 

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga

Profesor Politechniki Koszalińskiej
Kierownik Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

Obszar badawczy: teoretyczne i obliczeniowo-symulacyjne analizy kinetyki przemieszczania cząstek polimerowych w układach uplastyczniających wytłaczarek, przetwórstwo tworzyw polimerowych, w szczególności proces wytłaczania, określanie właściwości i budowy strukturalnej tworzyw polimerowych, recykling tworzyw polimerowych, zagadnienia dotyczące kompozycji polimer-polimer i polimer-wzmocnienie. A dodatkowo badania z zakresu recyklingu opakowań i opakowalnictwa produktów żywnościowych

Dane kontaktowe:
pok. 221 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 425
e-mail: iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     OPI      Konstelacja Wiedzy

 

 

 

prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

Profesor

Dane kontaktowe:
pok. 224 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 331
e-mail: jaroslaw.diakun@tu.koszalin.pl

 

 

 

dr hab. inż. Marek Jakubowski

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: CFD, PIV, właściwości fizyczne żywności Edytor tematyczny w International Journal of Food Engineering IF 1.022 (Walter de Gruyter, ISSN 1556-3758) https://www.degruyter.com/journal/key/IJFE/html

Dane kontaktowe:
pokój 219 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 457
e-mail: marek.jakubowski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI     Konstelacja Wiedzy

 

 

 

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: higiena produkcji żywności i żywienia; procesy mycia i dezynfekcji; jakość i bezpieczeństwo żywności; technologiczne aspekty produkcji żywności, głównie pochodzenia roślinnego, i ich wpływ na zawartość wybranych związków bioaktywnych

Dane kontaktowe:
pokój 220 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 459
e-mail: joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus      WoS     OPI     Konstelacja Wiedzy

 

 

 

dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: Przetwórstwo i recykling tworzyw oraz kompozytów polimerowych. Biokompozyty i ich degradacja. Technologia spienionego polistyrenu EPS. Technologia żywności zwłaszcza w zakresie technik pakowania produktów spożywczych. Uczestniczył w realizacji 5 projektów badawczych KBN i MNiSW oraz 4 projektów Unijnych. Ekspert NCBR/NAWA/POIR

Dane kontaktowe:
pokój 225 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 424
e-mail: tomasz.rydzkowski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI     Konstelacja Wiedzy

 

 

 

dr inż. Sylwia Mierzejewska

Adiunkt

Dane kontaktowe:
pokój 223 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 404
e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl

  Konstelacja Wiedzy

 

 

 

dr inż. Monika Marianna Sterczyńska

Adiunkt

Obszar badawczy: Browarnictwo (technika i technologia). Winiarstwo (technika i technologia). Pomiary Particle Image Velocimetry (PIV). Obrazowanie cząstek metodą Shadow Sizing. Ruch wirowy płynu, zjawisko formowania się stożka osadu, klarowanie. Analiza jonów wybranych metali, AAS. Podstawy żywienia człowieka, dietetyka. Analiza sensoryczna i badania konsumenckie żywności.

Dane kontaktowe:
pokój 226 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 209
e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI     Konstelacja Wiedzy

 

 

 

dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: wpływ wybranych procesów, czynników technologicznych i biologicznych na jakość żywności (w tym żywności pochodzenia wodnego); utlenianie lipidów; skład kwasów tłuszczowych; bezpieczeństwo żywności; fortyfikacja żywności lipidami rybnymi

Dane kontaktowe:
pokój 222 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 450
e-mail: zdzislaw.domiszewski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI     Konstelacja Wiedzy

 

 

 

mgr inż. Aldona Bać

Pracownik techniczny

Dane kontaktowe:
pokój 109 bud. BC, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 402
e-mail: aldona.bac@tu.koszalin.pl

  Konstelacja Wiedzy

 

 

 

mgr inż. Andrzej Wiśniewski

Pracownik naukowo-techniczny

Dane kontaktowe:
pokój 2 bud. BC, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 250
e-mail: andrzej.wisniewski@tu.koszalin.pl

 

 

 

mgr inż. Karolina Maziarz

Pracownik inżynieryjno-techniczny, doktorant

Obszar badawczy: wpływ hybrydowych oddziaływań mechanicznych na efektywność mycia w systemie Clean in Place

Dane kontaktowe:
pokój 109 bud. BC, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 402
e-mail: karolina.maziarz@tu.koszalin.pl

   ORCID