Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy Katedry Mechatroniki i Automatyki
Opublikowano 01.09.2021 11:50

 

 

dr hab. inż. Igor Maciejewski

Profesor Politechniki Koszalińskiej
Kierownik Katedry Mechatroniki i Automatyki

Obszar badawczy: Doktor habilitowany nauk technicznych, profesor PK zatrudniony w Katedrze Mechatroniki i Automatyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Od 15 lat zajmuje się badaniem układów wibroizolacji do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych (w języku polskim i angielskim) i w materiałach krajowych oraz międzynarodowych konferencji.

Dane kontaktowe:
pokój 103 bud. A, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 471
e-mail: igor.maciejewski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

Profesor

Obszar badawczy: Mechanika teoretyczna i stosowana, biomechanika, mechatronika, dynamika, aktywne i pasywne metody eliminacji drgań, wibroakustyka.

Dane kontaktowe:
pokój 107-8 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 600
e-mail: tomasz.krzyzynski@tu.koszalin.pl

  ORCID     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Tomasz Królikowski

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: Wykorzystanie technologii przyrostowych w inżynierii mechanicznej. Poszukiwanie nowych rodzajów filamentów stosowanych w inżynierii biomedycznej. Wykorzystanie recykliklingu do pozyskiwania biodegradowalnych materiałów do produkcji przyrostowej.

Dane kontaktowe:
pokój 107 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3478 602
e-mail: tomasz.krolikowski.@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Andrzej Błażejewski

Adiunkt

Obszar badawczy:
Badania w obszarze:
a. analizy sygnałów wibroakustycznych,
b. symulacji i weryfikacji działania układów i systemów mechanicznych i mechatronicznych,
c. sterowania systemami mechatronicznymi,
d. symulacji i eksperymentu w zakresie biomechaniki człowieka, w celu ochrony ludzi przed szkodliwym wpływem drgań i hałasu oraz wspomaganiem ruchu.

Dane kontaktowe:
pokój 107-12 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 541
e-mail: andrzej.blazejewski@tu.koszalin.pl

  ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Sebastain Chamera

Starszy wykładowca

Obszar badawczy:

Elektrotechnika i maszyny elektryczne w mechatronice (W) (Mechatronika)
Elektronika (W) (Inżynieria biomedyczna)
Metody projektowania i eksploatacji systemów mechatronicznych (W) (Mechatronika)
Podstawy konstrukcji mechanicznych w mechatronice (W+Ć) (Mechatronika)
Podstawy konstrukcji mechanicznych (W+Ć) (Inżyniera biomedyczna)
Zespołowe projektowanie systemów automatyzacji (W+P) (Mechatronika)
Projektowanie układów mechatronicznych (L) (Mechatronika)
Teoria systemów mechatronicznych, projektowanie i eksploatacja (W+L) (II stopień Mechatronika)
Komputerowe wspomaganie projektowania w mechatronice (W) (II stopień Mechatronika)

Dane kontaktowe:
pokój 107-6 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 533
e-mail: sebastian.chamera@tu.koszalin.pl

 

 

 

dr inż. Kazimierz Kamiński

Adiunkt

Obszar badawczy: Analiza procesów fototermicznej konwersji promieniowania słonecznego, projektowanie urządzeń stosowanych w systemach pozyskiwania energii słonecznej, modelowanie i symulacja procesów wymiany ciepła, pomiary efektywności systemów OŹE, badania i pomiary wymiany ciepła w układach wentylacyjnych, projektowanie i analiza wymienników ciepła. Analiza systemów sterowania w układach OŹE.

Dane kontaktowe:
pokój 107-11 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 531
e-mail: kazimierz.kaminski@tu.koszalin.pl

 

 

 

mgr inż. Remigiusz Knitter

Asystent

Obszar badawczy: Projektowanie maszyn i urządzeń w oparciu o nowoczesne systemy CAD/CAE. Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych zoptymalizowanych technologii w przemyśle. Symulacja układów metodą Elementów Skończonych. Zastępowanie podstawowych mechanizmów mechanicznych poprzez projektowanie konstrukcji o złożonym kształcie wykonywanych techniką przyrostową wraz z opracowaniem metod kształtowania konstrukcji meta-materiałowej i badaniami niszczącymi, potwierdzającymi wyniki symulacji komputerowej.

Dane kontaktowe:
pokój 107-2 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 539
e-mail: remigiusz.knitter@tu.koszalin.pl

Google Scholar     ORCID     Scopus     Researchgate

 

 

 

dr inż. Sebastian Pecolt

Adiunkt

Obszar badawczy: Działalność naukowa prowadzona w Katedrze Mechatroniki i Automatyki związana jest z  wykorzystaniem sygnałów bioelektrycznych mięśni człowieka (EMG), pozyskanych w procesie tworzenia aktywnych układów filtracyjnych oraz z  projektowaniem systemów sterowania napędami elektrycznymi w postaci silników prądu stałego DC i silników bezszczotkowych BLDC. Opracowane metody i procedury sterowania napędami elektrycznymi na podstawie sygnałów elektromiograficznych, stosowane są w układach mechatronicznych do wspomagania ruchu człowieka (egzoszkielety) oraz w protezach biomechatronicznych.

Dane kontaktowe:
pokój 107-12 bud. DG, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 543
e-mail: sebastian.pecolt@tu.koszalin.pl

 

 

 

dr inż. Piotr Zaporski

Asystent

Obszar badawczy: Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych obejmujące programowanie oraz projektowanie urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki

Dane kontaktowe:
pokój 205-5 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 561
e-mail: piotr.zaporski@tu.koszalin.pl

 

 

 

mgr inż. Paweł Znaczko

Asystent

Obszar badawczy: Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych obejmujące programowanie oraz projektowanie urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki. Modelowanie matematyczne oraz badania symulacyjne zjawisk fizycznych umożliwiające projektowanie efektywnych i wielowymiarowych układów regulacji z uwzględnieniem zagadnień diagnostyki i optymalizacji. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w systemach energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii.

Dane kontaktowe:
pokój 101-3 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 561
e-mail: paweł.znaczko@tu.koszalin.pl

 

 

 

inż. Bartosz Jereczek

Referent i-t

Dane kontaktowe:
pokój 5 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 561
e-mail: bartosz.jereczek@tu.koszalin.pl

 

 

 

inż. Sebastian Banucha

Referent i-t

Dane kontaktowe:
Centrum Druku 3D – 1 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
e-mail: sebastian.banucha@tu.koszalin.pl

 

 

Byli pracownicy

 

 

dr hab. Kurt Frischmuth

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: modelowanie matematyczne, metody numeryczne, w szczególności zastosowania w mechanice pojazdów szynowych oraz w termodynamice

Dane kontaktowe:
pokój 107-3 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 536
e-mail: kurt.frischmuth@tu.koszalin.pl

  ORCID     Scopus     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Sebastian Głowiński

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: modelowanie egzoszkieletów (kinematyka i dynamika), biomechanika chodu człowieka, analiza kinematyki i dynamiki foteli katapultowych

Dane kontaktowe:
pokój 107-7 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 532, +48 94 3478 395
e-mail: sebastian.glowinski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Krzysztof Dorywalski

Adiunkt

Obszar badawczy: materiały dla zastosowań optoelektroniki i mikroelektroniki, charakteryzowanie właściwości optycznych i strukturalnych materiałów objętościowych i cienkowarstwowych przy wykorzystaniu technik optycznych i mikroskopowych: VIS-UV-VUV elipsometria i transmisja światła, AFM i inne, zastosowanie metaheurystycznych algorytmów optymalizacyjnych w analizie danych optycznych materiałów

Dane kontaktowe:
pokój 107-6 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 533
e-mail: krzysztof.dorywalski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI