Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy Katedry Inżynierii Produkcji
Opublikowano 01.09.2021 11:10

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

Profesor
Kierownik Katedry Inżynierii Produkcji

Obszar badawczy: zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami obróbkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem procesów obróbki ściernej i narzędzi ściernych, a także ich monitorowaniem i diagnostyką, aspektami ekologicznymi, wydajnością oraz tribologią

Dane kontaktowe:
pokój 203 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 412
e-mail: krzysztof.nadolny@tu.koszalin.pl

 Google Scholar     ORCID      Research Gate     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

Profesor

Obszar badawczy: Innowacyjne procesy obróbki ściernej, szlifowanie jednoprzejściowe, szlifowanie  i wygładzanie powierzchni kształtowych, szlifowanie materiałów trudnoskrawalnych, mikroobróbka materiałów kruchych, wygładzanie pojemnikowe, projektowanie innowacyjnych narzędzi ściernych i głowic szlifierskich, monitorowanie i diagnostyka procesów obróbki ściernej

Dane kontaktowe:
pok.223 bud. D ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 469
e-mail: jaroslaw.plichta@tu.koszalin.pl

  ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Czesław Łukianowicz

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: metrologia wielkości geometrycznych; pomiary i ocena struktury geometrycznej powierzchni, zwłaszcza metodami optycznymi; pomiary przemysłowe, kontrola procesów i monitorowanie; ocena jakości produkcji, zarządzanie jakością i systemy zapewniania jakości

Dane kontaktowe:
pokój 207 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 362
e-mail: czeslaw.lukianowicz@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Research Gate     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Marzena Sutowska

Adiunkt

Obszar badawczy: problematyka krzywoliniowego przecinania różnych materiałów przy użyciu
wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej, sekwencyjna obróbka wygładzająca, analiza i ocena struktury
geometrycznej powierzchni

Dane kontaktowe:
pokój 202 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 479
e-mail: marzena.sutowska@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Research Gate     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Paweł Sutowski

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: problemy związane z monitorowaniem i diagnostyką jakości oraz wydajności procesów obróbki ściernej i ściero-erozyjnej, w tym w szczególności wykorzystanie nowoczesnych systemów akwizycji i przetwarzania sygnałów. Największe znaczenie w jego pracy mają metody badań nieniszczących z wykorzystaniem sygnału akustycznego

Dane kontaktowe:
pokój 209 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 363
e-mail: pawel.sutowski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Research Gate     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Krzysztof Kukiełka

Adiunkt

Obszar badawczy: modelowania i analiza numeryczna procesu przelotowego walcowania gwintów zewnętrznych specjalnych o dużym skoku na prętach i rurach o dowolnej długości przy wykorzystaniu Metody Elementów Skończonych oraz teorii planowania eksperymentów

Dane kontaktowe:
pokój 224 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 478
e-mail: krzysztof.kukielka@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Research Gate     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Wojciech Musiał

Starszy wykładowca

Dane kontaktowe:
pokój 208 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 265, +48 94 3478 463
e-mail: wojciech.musial@tu.koszalin.pl

 

 

 

mgr inż. Stanisław Pałubicki

Asystent

Dane kontaktowe:
pokój 206 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 413
e-mail: stanislaw.palubicki@tu.koszalin.pl

  ORCID     Research Gate    

 

 

 

mgr inż. Piotr Jaskólski

Asystent 

Dane kontaktowe:
pokój 221 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 369
e-mail: piotr.jaskolski@tu.koszalin.pl

 

 

 

mgr inż. Wojciech Zawadka

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Dane kontaktowe:
pokój 11 bud. E, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 237
e-mail: wojciech.zawadka@tu.koszalin.pl

 

 

 

inż. Tomasz Chaciński

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Dane kontaktowe:
pokój 202 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 278
e-mail: tomasz.chacinski@tu.koszalin.pl