Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy Katedry Inżynierii Biomedycznej
Opublikowano 01.09.2021 11:02

 

 

prof. dr hab. Jerzy Ratajski

Profesor
Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej

Dane kontaktowe:
pokój 103 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 611
e-mail: jerzy.ratajski@tu.koszalin.pl

 

 

 

dr inż. Patrick Masset

Profesor Politechniki Koszalińskiej (badawczy)

Dane kontaktowe:
e-mail: patrick.masset@tu.koszalin.pl

 

 

 

dr inż. Przemysław Ceynowa

Adiunkt

Dane kontaktowe:
pokój 104 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 562
e-mail: przemyslaw.ceynowa@tu.koszalin.pl

 

 

 

dr inż. Adam Gilewicz

Adiunkt (badawczy)

Obszar badawczy: wytwarzanie metodami PVD cienkich twardych powłok azotków i węglików metali przejściowych do zastosowań tribologicznych, w tym w warunkach pracy bez stosowania środków smarująco-chłodzących, dekoracyjnych i w inżynierii biomedycznej

Dane kontaktowe:
pokój 5-3 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 662
e-mail: adam.gilewicz@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr lek. med. Katarzyna Anna Mitura

Asystent

Obszar badawczy: Zastosowanie materiałów węglowch, głównie nanodiamentów w medycynie (implanty medyczne), w kosmetologii, w opakowaniach do żywności, funkcjonalizacja powierzchni nanoproszków węglowych z kontrolowana aktywnością biologiczną, chemia powierzchni proszków nanodiamentowych, zastosowanie kompozytów kolagen-nanodiament do wytwarzania opatrunków medycznych

Dane kontaktowe:
pokój 106-10 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 612
e-mail: katarzyna.mitura@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr Ewa Czerwińska

Adiunkt

Obszar badawczy: badania właściwości biologicznych biomateriałów, w tym ich działania przeciwdrobnoustrojowego oraz wpływu chropowatości i stopnia zużycia na adhezję drobnoustrojów do ich powierzchni; ocena właściwości mikrobiologicznych biomateriałów i modyfikowanych powłok do zastosowań medycznych. Badania możliwości wykorzystania naturalnych substancji czynnych znajdujących się w roślinach zielarskich do ochrony roślin użytkowych.

Dane kontaktowe:
pokój 208-7 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 562
e-mail: ewa.czerwinska@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS    

 

 

 

dr Łukasz Szparaga

Adiunkt

Dane kontaktowe:
pokój 104 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 562
e-mail: lukasz.szparaga@tu.koszalin.pl

 

 

 

mgr inż. Katarzyna Mydlowska

Asystent

Dane kontaktowe:
pokój 104 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 562
e-mail: katarzyna.mydlowska@tu.koszalin.pl