Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy Katedry Fizyki Technicznej i Nanotechnologii
Opublikowano 01.09.2021 10:59

 

 

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński

Profesor

Kierownik Katedry Fizyki Technicznej i Nanotechnologii

Obszar badawczy: cienkie powłoki przeciwzużyciowe na bazie tlenków, azotków i węglików metali przejściowych, wytwarzane metodami PVD z wykorzystaniem technik reaktywnego odparowania w łuku próżniowym oraz rozpylania magnetronowego, w tym HiPIMS. Hybrydowa obróbka powierzchni metali i stopów łącząca azotowanie plazmowe w impulsowej plazmie AEGD (Arc Enhanced Glow Discharge) z nanoszeniem powłok technikami PVD

Dane kontaktowe:
pokój 106-11 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 622
e-mail: witold.gulbinski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Piotr Myśliński

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: Budowa Maszyn, Inżynieria materiałowa, Obróbka cieplna, Miernictwo wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, Dylatometryczna metoda detekcji efektów termomechanicznych w systemach podłoże-powłoka PVD, Kompleksowe badania przemian fazowych w metalach i stopach, Analizy termiczne

Dane kontaktowe:
pokój 205-5 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 632, +48 608 514 485
e-mail: piotr.myslinski@tu.koszalin.pl

  ORCID     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Jan Walkowicz

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: Hybrydowe technologie próżniowo-plazmowej obróbki powierzchniowej, w szczególności opracowywanie urządzeń i technologii do kształtowania właściwości warstw wierzchnich i powłok z wykorzystaniem metod próżniowo-plazmowych:
- impulsowego katodowego odparowania łukowego (ARC),
- rozpylania magnetronowego (MS, HiPIMS),
- azotowania plazmowego (DCPN, ASPN).

Dane kontaktowe:
pokój 106-5 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 34 86 602
e-mail: jan.walkowicz@tu.koszalin.pl

  ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Bogdan Warcholiński

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: tematyka badawcza obejmuje projektowanie i wytwarzanie metodami PVD powłok azotków, węgloazotków i tlenoazotków metali przejściowych, a także badanie ich właściwości strukturalnych, mechanicznych i tribologicznych. Celem tych działań jest poprawa właściwości użytkowych narzędzi i części maszyn w warunkach pracy bez stosowania środków smarująco-chłodzących

Dane kontaktowe:
pokój 101-2 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 634
e-mail: bogdan.warcholinski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Ewa Dobruchowska

Adiunkt

Obszar badawczy: preparatyka i ocena właściwości fizykochemicznych, w tym strukturalnych, elektrycznych, optycznych i elektrochemicznych (ze szczególnym uwzględnieniem odporności korozyjnej) cienkich warstw i powłok (organicznych, nieorganicznych i hybrydowych) stanowiących elementy przeciwzużyciowe oraz elementy składowe urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych

Dane kontaktowe:
pokój 106-14 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 651
e-mail: ewa.dobruchowska@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: modyfikacja powierzchni narzędzi i części maszyn, próżnowo-plazmowymi metodami PVD i CVD, poprzez nakładanie cienkich powłok zwiększających ich trwałość. Badania struktury, składu fazowego, właściwości mechanicznych i tribologicznych powłok oraz podłoży. Badania zużycia i trwałości narzędzi, z wytworzonymi powłokami, testowanych w przemyśle

Dane kontaktowe:
pokój 105-7 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 637
e-mail: mieczyslaw.pancielejko@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr Tomasz Suszko

Asystent

Dane kontaktowe:
pokój 106-12 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 616
e-mail: tomasz.suszko@tu.koszalin.pl

 

 

 

dr inż. Oliwia Łupicka-Maciejewska

Asystent

Dane kontaktowe:
pokój 107-6 bud. G, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 533
e-mail: oliwia.lupicka-maciejewska@tu.koszalin.pl

 

 

 

mgr inż. Karolina Kminikowska

Starszy referent

Dane kontaktowe:
pokój 105-4 bud. H, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
telefon: +48 94 3486 646
e-mail: karolina.kminikowska@tu.koszalin.pl