Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy Katedry Energetyki
Opublikowano 01.09.2021 08:37

 

 

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

Profesor
Kierownik Katedry Energetyki

Obszar badawczy: wymiana ciepła, wrzenie, skraplanie, wymienniki, chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja, pompy ciepła

Dane kontaktowe:
pokój 215 budynek C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 247
e-mail: tadeusz.bohdal@tu.koszalin.pl

konsultacje: piątek godz. 12:00-13:00 - studenci, piątek godz. 13:00-15:00 - doktoranci

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Stanisław Duer

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce złożonych obiektów technicznych oraz w nadzorowaniu stanu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektroenergetycznych z OZE, które wykorzystują autorskie rozwiązania. Innym kierunkiem badań jest modelowanie matematyczne, optymalizacja, organizacja oraz ocena niezawodności procesu odnawiania systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem systemów inteligentnych

Dane kontaktowe:
pokój 13 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 262
e-mail: stanislaw.duer@tu.koszalin.pl

konsultacje: wtorek godz. 9:00-10:00, niedziela godz. 11:00-12:00 – w dni zjazdów MiBM

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

Profesor
Dziekan Wydziału Mechanicznego

Obszar badawczy: przemiany fazowe wrzenia i skraplania czynników chłodniczych w konwencjonalnych i kompaktowych zbudowanych na bazie minikanałów wymienników ciepła, w tym w szczególności zagadnienia przemian fazowych skraplania w minikanałach rurowych nowych proekologicznych czynników chłodniczych będących substytutami wycofywanych z użytkowania fluorowanych F-gazów w warunkach stabilnych jak i oddziaływań o charakterze zakłóceniowym. Odnawialne Źródła Energii w zakresie wykorzystania energetyki wodnej, wiatrowej i solarnej oraz pomp ciepła i kotłów

Dane kontaktowe:
pokój 20 bud D lub pokój. 116 bud. A, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 438
e-mail: waldemar.kuczynski@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: eksperymentalna i numeryczna mechanika płynów (CFD) substancji jednorodnych typu: gaz, ciecz, zawiesina cieczy z dodatkiem materiału zmiennofazowego – PCM, ich mieszanin bez wymiany ciepła oraz z wymianą ciepła (przepływy jednofazowe oraz z przemianą fazy) w kanałach konwencjonalnych oraz minikanałach

Dane kontaktowe:
pokój 213 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 228
e-mail: krzysztof.dutkowski@tu.koszalin.pl

konsultacje: poniedziałek godz. 8:00-9:00, wtorek godz. 8:00-9:00

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Henryk Charun

Asystent

Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Marcin Kruzel

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy:
- przemiany fazowe czynników chłodniczych w kanałach konwencjonalnych, minikanałach oraz kompaktowych wymiennikach ciepła,
- mikrokapsułkowane materiały zmiennofazowe,
- intensyfikacja wymiany ciepła

Dane kontaktowe:
pokój 102 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 411
e-mail: marcin.kruzel@tu.koszalin.pl

konsultacje: czwartek godz. 8:00 - 10:00

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Małgorzata Sikora

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: zakres działalności obejmuje przepływy dwufazowe w szczególności proces skraplania w kanałach konwencjonalnych, i minikanałach, badania struktur przepływu dwufazowego, zagadnienia związane z: chłodnictwem, pompami ciepła, wentylacją i klimatyzacją oraz audytem energetycznym

Dane kontaktowe:
pokój 211 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 421
e-mail: malgorzata.sikora@tu.koszalin.pl

konsultacje: poniedziałek godz. 8:00 - 10:00

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Konrad Zajkowski

Starszy wykładowca

Obszar badawczy: teoria mocy, matematyczny opis zjawisk fizycznych występujących przy przepływie prądu przemiennego niesinusoidalnego, przepięcia komutacyjne i ich redukcja, stany nieustalone w obwodach elektrycznych, wpływ nieliniowości na parametry elektryczne, poprawa sprawności przesyłu energii elektrycznej

Dane kontaktowe:
pokój 15 bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 426
e-mail: konrad.zajkowski@tu.koszalin.pl
www: http://zajkowski.wm.tu.koszalin.pl

konsultacje: piątek godz. 12:00 - 13:00, piątek godz. 14:00 - 15:50 - w dni zjazdów Wydziału Mechanicznego

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

mgr inż. Jacek Fiuk

Asystent

Dane kontaktowe:
pokój 106 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 417
e-mail: jacek.fiuk@tu.koszalin.pl

konsultacje: wtorek godz. 11:00 - 12:00, czwartek godz. 14:00 - 15:00

 

 

 

inż. Andrzej Janczak

Specjalista

Dane kontaktowe:
pokój 17 bud. E, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 378
e-mail: andrzej.janczak@tu.koszalin.pl

 

 

 

inż. Lech Drawski

Specjalista

Dane kontaktowe:
pokój 12A bud. D, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 224
e-mail: lech.drawski@tu.koszalin.pl

 

 

 

mgr inż. Chliszcz Katarzyna

Starszy referent

Dane kontaktowe:
e-mail: katarzyna.chliszcz@tu.koszalin.pl