Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Pracownicy Katedry Agrobiotechnologii
Opublikowano 01.09.2021 08:29

 

 

dr hab. inż. Tomasz Piskier

Profesor Politechniki Koszalińskiej
Kierownik Katedry Agrobiotechnologii

Obszar badawczy: Wpływ bezorkowych technologii uprawy roli na wzrost, rozwój i plonowanie roślin oraz zmiany środowiska glebowego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i zmian zawartości substancji organicznej. Analiza efektywności energetycznej technologii produkcji roślin biomasowych.

Dane kontaktowe:
pokój 208 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 297
e-mail: tomasz.piskier@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr hab. inż. Agnieszka Szparaga

Profesor Politechniki Koszalińskiej

Obszar badawczy: projektowanie i aplikacja biostymulatorów, zastosowanie biostymulatorów i ekstraktów roślinnych w uprawie roślin bobowatych, analiza ekonomiczna stosowania biopreparatów rolnictwie, wykorzystanie allelopatii w procesach promowania wzrostu i rozwoju roślin uprawnych, modelowanie i optymalizacja procesów w inżynierii rolniczej

Dane kontaktowe:
pokój 201 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 301
e-mail: agnieszka.szparaga@tu.koszalin.pl

  ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Małgorzata Smuga-Kogut

Adiunkt

Obszar badawczy: otrzymywanie alkoholu etylowego z surowców ligninocelulozwych; prowadzenie procesów hydrolizy enzymatycznej i fermentacji alkoholowej biomasy; obróbka wstępna ligninocelulozy z zastosowaniem preparatów enzymatycznych, cieczy jonowych; technologii membranowych; projektowanie i ocena jakości żywności fermentowanej, wygodnej i funkcjonalnej oraz miodów i produktów pszczelich

Dane kontaktowe:
pokój 204 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 456
e-mail: malgorzata.smuga-kogut@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Robert Bujaczek

Adiunkt

Obszar badawczy: wykorzystanie odpadów pochodzenia rolniczego na cele energetyczne – biopaliwa stałe i gazowe, określenie przydatności, kierunków wykorzystania na cele energetyczne odpadów, pozostałości z przemysłu rolno-spożywczego, energochłonność przetwarzania odpadów oraz rodzaju emisji ze spalania biopaliw

Dane kontaktowe:
pokój 4A bud. H, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 493
e-mail: robert.bujaczek@tu.koszalin.pl

  Google Scholar     ORCID     Scopus     WoS     OPI

 

 

 

dr inż. Kazimierz Sławiński

Starszy wykładowca

Obszar badawczy: biomasa energetyczna i odnawialne źródła energii. Czynniki wpływające na efektywność energetyczną budynków. Uwarunkowania organizacyjne i finansowe działalności gospodarczej

Dane kontaktowe:
pokój 203 bud. C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 300
e-mail: kazimierz.slawinski@tu.koszalin.pl

  ORCID     OPI

 

 

 

mgr inż. Ewa Deszcz

starszy referent

Dane kontaktowe:
pokój 209 bud. BC, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 308
e-mail: ewa.deszcz@tu.koszalin.pl 

 

 

 

mgr inż. Beata Erlichowska

starszy referent

Dane kontaktowe:
pokój 6 bud. C, 208 bud. B-C, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
telefon: +48 94 3478 484, +48 94 3478 307
e-mail: beata.erlichowska@tu.koszalin.pl