Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Przemysł 4.0
Opublikowano 20.09.2021 10:44

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej kształci na potrzeby Przemysłu 4.0

 

Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej już dziś oferuje kształcenie zgodne z koncepcją czwartej rewolucji przemysłowej.

 

Kierunki Studiów na Wydziale Mechanicznym

Przemysł 4.0 odnosi się do wzajemnego wykorzystywania automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych, w celu urzeczywistnienia powstania inteligentnej fabryki, w której systemy cyber-fizyczne sterują procesami fizycznymi i podejmują zdecentralizowane decyzje, a poprzez Internet rzeczy w czasie rzeczywistym komunikują się i współpracują ze sobą oraz z ludźmi.

 

Geneza

 

Termin Przemysł 4.0 (z niem. Industrie 4.0) pochodzi z projektu strategii rządu Niemiec, promującej komputeryzację procesów wytwórczych, i po raz pierwszy był użyty na targach w Hanowerze w roku 2011:

 


Foto: Acatech/Steffen Weigelt, dostęp: http://www.wolfgang-wahlster.de/wordpress/wp-content/uploads/Industrie_4_0_Mit_dem_Internet_der_Dinge_auf_dem_Weg_zur_vierten_industriellen_Revolution_2.pdf (data dostępu: 04.10.2017)

 

Fragment:

Na targach w Hanowerze odbywa się inicjatywa "Industry 4.0". Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas i Wolfgang Wahlster, trzech przedstawicieli biznesu, polityki i nauki, pokazują w poniższym artykule, jak nastąpi zmiana paradygmatu w przemyśle. W ciągu następnej dekady nowe modele biznesowe będą możliwe na podstawie systemów cyber-fizycznych. Niemcy mogą tutaj grać "pierwsze skrzypce".

Źródło: Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution | 1. April 2011 | Ausgabe 13 (data dostępu: 04.12.2017, dostępne pod adresem: http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution).

 

 

Polska Platforma Przemysłu 4.0


Zdjęcie: http://www.mf.gov.pl

 

Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powołujemy krajową platformę, integrującą i koordynującą działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji.

— mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact'17 w Krakowie.

 

Polska Platforma Przemysłu 4.0 jest projektem strategicznym wpisanym w „Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Projekt służy realizacji działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i kompetencji dla „Przemysłu 4.0” w ramach obszaru Reindustrializacja.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, https://www.gov.pl/pl/web/rozwoj/polska-platforma-przemyslu-4.0, data dostępu: 04.12.2017)