Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Szkoły patronackie
Opublikowano 08.09.2021 13:28

W celu rozwinięcia współpracy Uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
stworzenia możliwości uczniom systematycznego kontaktu ze światem akademickim,
przygotowania ich do nauki w szkołach wyższych

oraz ułatwienia dokonania wyboru ścieżki akademickiej
Wydział Mechaniczny podpisał porozumienia patronackie.

 

W ramach porozumienia Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej

objął patronatem klasy

o profilach związanych z kierunkami kształcenia na Wydziale.

 

 

Kierunek ENERGETYKA

 

Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie
klasa o profilu Technik Elektryk

 

 

 

Zespół Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie
klasa o profilu Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 

 

 

Kierunek TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
klasa o profilu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych