Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Współpraca międzynarodowa
Opublikowano 08.09.2021 13:26

Według rankingów sieć PL-701 Engineering as Communication Language in Europe kierowana przez Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej jest na 9 miejscu na 114 ocenianych (w zależności od rankingu) w Europie Środkowej.

 

Strategia umiędzynarodowienia na lata 2018-2020:

Strategia umiędzynarodowienia na lata 2020-2024:

 

http://ceepus.tu.koszalin.pl

http://tu.koszalin.pl/kat/279

 

http://workshop.tu.koszalin.pl

 

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Mechanicznym 

  • Prof. dr hab. inż. Len Kukiełka
  • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki
  • Dr inż. Paweł Sutowski
  • Dr inż. Łukasz Bohdal
  • Przedstawiciele samorządu studentów/doktorantów