Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Opublikowano 08.09.2021 11:00
 www.energa-operator.pl  ENERGA-OPERATOR SA jest spółką zarządzającą Segmentem Dystrybucji w Grupie Kapitałowej ENERGA SA. Jest operatorem sieci dystrybucyjnej (OSD), odpowiedzialnym za rozw...
Opublikowano 08.09.2021 10:57
Firma Kabel-Technik-Polska Spółka z o.o. jest częścią grupy kapitałowej PKC Group, w swoich działaniach koncentruje się na rozwiązaniach elektrycznych.