Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Projekty badawcze na Wydziale Mechanicznym:
Opublikowano 27.08.2021 12:52
Instytucja finansująca Tytuł w języku polskim Typ Kierownik projektu w PK Data zakończenia projektu Data rozpoczęcia projektu Dofinansowanie całego projektu Kwota dofinansowania dla PK
NCN              
Badanie aktywności biologicznej i biostymulującej allelopatycznych ekstraktów roślinnych w oparciu o analizę polifenolowych metabolitów wtórnych, składników mineralnych oraz profilowanie fitohormonalne MINIATURA Agnieszka Szparaga (WM/KAgrob)  07.07.2023 08.07.2022 31148 31148
Badanie skraplania czynników chłodniczych na pęczku minikanałów rurowych w kompaktowych wymiennikach ciepła MINIATURA Marcin Stanisław Kruzel (WM/KEner)  30.08.2022 31.08.2021 49500 49500
Nowa metoda analizy numerycznej wyników pomiarów elipsometrycznych dla struktur cienkowarstwowych MINIATURA Krzysztof Grzegorz Dorywalski (WM/KMiA)  15.03.2020 16.03.2019 19727 19727
Określenie pierwotnych kryteriów modelu optymalizacji warunków regeneracji i przechowywania chemicznych roztworów myjących w zbiornikach stacji CIP MINIATURA Joanna Piepiórka-Stepuk (WM/KPiUPS)  23.04.2020 24.04.2019 30360 30360
Opracowanie modeli nowych porowatych powłok powstałych na tytanie z wykorzystaniem Plazmowego Utleniania Elektrochemicznego w elektrolitach zawierających kwas fosforowy oraz azotany wapnia, magnezu, miedzi i cynku OPUS Krzysztof Zbigniew Rokosz (WM/KISTiI)  23.10.2020 24.01.2017 498978 498978
Optymalizacja wielokryterialna powłok gradientowych ze względu na właściwości przeciwzużyciowe OPUS Adam Piotr Gilewicz (WM/KIB)  23.10.2020 24.01.2017 541736 541736
Produkcja bioetanolu II generacji z biomasy ligninocelulozowej pochodzącej z nieużytków rolnych z wykorzystaniem cieczy jonowych MINIATURA Małgorzata Jadwiga Smuga-Kogut (WM/KAgrob)  12.09.2018 13.09.2017 40700 40700
Rozpoznawanie struktur przepływu z wykorzystaniem technik laserowych i stereologii ilościowej MINIATURA Małgorzata Sikora (WM/KEner)  12.12.2018 13.12.2017 29995 29995
Zastosowanie koncepcji Inżynierii Naprężeń do projektowania przeciwzużyciowych powłok Zr-C dla stopów NiTi z pamięcią kształtu OPUS Adam Piotr Gilewicz (WM/KIB)  28.07.2022 02.02.2022 1168760 1168760
NCBiR              
Innowacyjna technologia procesu cynkowania Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Wojciech Kacalak (WM/KISTiI)  31.10.2022 01.01.2019 1385822,46 808065,06
Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym BIOSTRATEG Krzysztof Wojciech Nadolny (WM/KIP)  21.06.2022 22.12.2017 11771348 3061968
Warstwowy zasobnik wody ciepłej z PCM Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Krzysztof Dutkowski (WM/KEner)  31.08.2023 01.09.2020 3175426,94 448941,65
n/a              
Centrum badawczo – wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych” Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej Witold Bolesław Gulbiński (WM/KFTiN)  20.12.2019 21.08.2018 3347809,7 2326196,33
Centrum Szybkiego Prototypowania (CSP)” Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej Błażej Bałasz (WM/KISTiI)  31.07.2020 27.09.2019 3 692 496,66 ###########
Opracowanie prototypu przyłbicy ochronnej przeciwko wirusowi COVID-19 oraz innym patogenom chorobotwórczym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) Tomasz Piotr Królikowski (WM/KMiA | CD3D)  30.06.2020 01.04.2020 135796,23 135796,23
Przeprowadzenie prac B+R w zakresie indywidualizacji procesu nauczania przedmiotów ścisłych opartego na neuro naukach mózgu, naukach kognitywnych, treningach poznawczych i neurolearningu w celu wprowadzenia na rynek systemu korzystającego z przełomowego algorytmu adaptive artificial intelligence A2NL współpracującego z innowacyjną słuchawką Genius Conduction Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu Tomasz Piotr Królikowski (WM/KMiA | CD3D)  31.12.2023 01.01.2022 3426293,55 364263,6
Realizacja prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej, modułowej stacji sanitarnej dla sektora HoReCa Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu Tomasz Piotr Królikowski (WM/KMiA | CD3D)  31.03.2023 01.04.2021 891671,67 333 510,98
Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY) Marek Adam Jakubowski (WM/KPiUPS)  31.05.2023 01.07.2019 1975711,91 1975711,91
 

 

Tytuł
projektu
Kierownik projektu Okres realizacji
Badanie wrzenia proekologicznych czynników chłodniczych  
w minikanałach rurowych
dr inż. Krzysztof Dutkowski 16.10.2006r.–15.04.2009 r.
Podstawy nowych metod precyzyjnego szlifowania oraz procesów mikro- i nanoszlifowania prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak 22.11.2006r.–21.11.2009 r.
Głowice do mikrowygładzania  powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych foliowymi taśmami ściernymi prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz 28.02.2007r.– 27.08.2009r.
Eksperymentalne i numeryczne badania operacji kształtowania regularnych nierówności i ich nagniatania gładkościowego w aspekcie jakości technologicznej wyrobu prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka 19.03.2007r.– 18.03.2009r.
Przeżywalność nicieni – biologicznego środka ochrony roślin w instalacji opryskiwacza w aspekcie wytrzymałości zmęczeniowej żywych organizmów dr inż. Jerzy Chojnacki 13.04.2007r.–12.04.2010 r.
Modelowanie i analiza numeryczna procesów cięcia blach z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka 30.08.2007r.– 29.08.2009r.
Modelowanie i symulacja procesu kształtowania wytłoczek kołowo-symetrycznych 
bez kołnierza z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej
prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka 30.08.2007r.– 29.08.2009r.
Oddziaływanie niektórych peptydów ścian komórkowych bulw ziemniaka na mikroflorę surowców roślinnych i żywności o małym stopniu przetworzenia prof. nadzw. dr hab. Jerzy Lewosz 25.09.2007r.– 24.03.2009r.
Badanie skraplania proekologicznych czynników chłodniczych w mini kanałach rurowych prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 3.10.2007r.–2.10.2010r.
System do analizy i oceny topografii powierzchni technicznych prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak 22.10.2007r.– 21.09.2010r.
Badania skraplania proekologicznych czynników chłodniczych w długich kanałach
wężownic rurowych
prof. nadzw. dr hab. inż. Marian Czapp 19.05.2008.–18.02.2011r.
Metoda precyzyjnego, adaptacyjnego wygładzania złożonych powierzchni 
z wykorzystaniem narzędzi hybrydowych i inteligentnego systemu sterowania
dr inż. Błażej Bałasz 02.09.2008r.– 01.09.2011r.
Badania niestabilności skraplania czynników chłodniczych w mini kanałach rurowych
kompaktowych wymienników ciepła
dr inż. Waldemar Kuczyński 20.04.2009r.– 19.04.2010r.
Zastosowanie adaptacyjnego modelu wymiany ciepła i masy do monitorowania procesami suszenia i przechowywania ziarna zbóż dr inż. Dariusz Tomkiewicz 24.09.2009r.– 23.09.2011r.
Wysoko efektywne szlifowanie materiałów trudnoobrabialnych z zastosowaniem
innowacyjnych ściernic, systemów diagnostyki i regeneracji ich czynnych powierzchni oraz zintegrowanych systemów sterowania
prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta 23.09.2009r.–22.09.2012r.
Eksperymentalne i numeryczne badania innowacyjnej technologii hybrydowego nagniatania w aspekcie kształtowania naprężeń własnych w warstwie wierzchniej wyboru prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka 07.10.2009r.– 06.10.2011r.
Badanie wpływu zjawiska flashingu na opory przepływu oraz wymianę ciepła podczas przepływu czynników chłodniczych w mini kanałach rurowych dr inż. Krzysztof Dutkowski 05.10.2009r.– 04.10.2012r.
Adaptacyjny model własności geometrycznych powierzchni obrobionej w celu monitorowania procesu skrawania dr inż. Anna Zawada-Tomkiewicz 03.03.2010r.– 02.03.2012r.
Nowe metody i narzędzia do mikro- i nanoszlifowania oraz nanowygładzania materiałów stosowanych w mechatronice  i nanoinżynierii prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak 02.03.2010r.– 01.03.2013r.
Modelowanie i analiza przemieszczania materiału obrabianego podczas mikroskrawania i nagniatania ślizgowego z uwzględnieniem nieliniowości procesu prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka 03.03.2010r.–30.06.2011r.
Identyfikacja zagrożeń i badanie warunków zapewnienia skutecznego mycia w systemie CIP krytycznych miejsc instalacji prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun 15.04.2010r.– 14.10.2012r.
Wpływ warunków przepływu cieczy miedzy płytami wymiennika ciepła na skuteczność mycia w obiegu zamkniętym prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun 30.04.2010r.– 31.12.2011r.
Analiza potencjału energetycznego topinamburu w warunkach Polski północno-zachodniej dr inż. Tomasz Piskier 21.09.2010r.– 20.03.2012r.
Opracowanie modeli symulacyjnych i badania eksperymentalne dotyczące przepływu i rozdziału mieszaniny separowanej w kadzi wirowej dr inż. Marek Jakubowski 30.09.2010r.– 29.09.2012r.
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne rozprowadzania dymu w komorze wędzarniczej redukującej nadmierną kumulację związków WWA w obrabianych przetworach mięsnych dr inż. Mariusz Kubiak 01.10.2010r.– 30.09.2013r.
Badania skraplania czynników chłodniczych w mini kanałach rurowych kompaktowych wymienników ciepła. prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal 04.04.2011r.– 03.04.2014r.
Laserowa metoda aktywnej kontroli struktury geometrycznej precyzyjnie obrobionych powierzchni wykorzystująca obrazowanie i analizę światła rozproszonego. prof. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz 24.05.2011r.– 23.05.2014r.
Hybrydowy system monitorowania, optymalizacji i prognozowania jakości w procesach precyzyjnego szlifowania z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji do integracji wiedzy operatorów i danych diagnostycznych dr inż. Dariusz Lipiński 24.05.2011r.– 23.03.2014r.
Teoretyczne podstawy automatyzacji procesów projektowania elementów i zespołów maszyn z zastosowaniem sztucznej inteligencji, w warunkach niepewności i niepowtarzalności procesów. prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak 19.02.2013r.– 18.02.2016r.
Innowacyjne, hybrydowe narzędzia ścierne do obróbki stopów metali lekkich. prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak 3 lata od 2014r. 
Zaprawiarka nowej generacji z systemem sterowania i diagnostyki z wykorzystaniem transmitowanych danych siecią internetową.  prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka 3 lata od 2014 r.
Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz z innowacyjnym inteligentnym systemem sterowania.  prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński 01.08.2014r.– 31.08.2016r.
Strategia wdrożenia innowacyjnych metod wysoko efektywnego szlifowania materiałów trudno skrawalnych.  prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny 01.07.2015r.– 31.12.2016r.
Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości, interaktywnych układów i głosowego interfejsu operatora w sterowaniu urządzeniami dźwigowymi.  prof. nzw. dr hab. inż. Maciej Majewski 01.01.2015r.– 31.12.2017r. 
Modułowy system badania intensyfikacji ekologicznej konwersji energii w technice cieplnej i chłodniczej, nr wniosku FNiTP-799/2011, dr inż. Waldemar Kuczyński