Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Szkolenia


Politechnika Koszalińska przygotowała atrakcyjną ofertę szkoleniową z możliwością dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju. Szkolenia przeznaczone są dla studentów oraz osób posiadających kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia.

Szkolenia:

 

Szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu lub zaświadczenia.

Szczegóły o dofinansowaniu na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl