Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Rekrutacja - studia podyplomowe


Studia podyplomowe, to inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia, przeznaczona dla kandydatów posiadających kwalifikacje, co najmniej pierwszego stopnia. By rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać dyplom studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich.

Studia podyplomowe: