Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Opublikowano 01.09.2021 11:52

              Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego          

                               http://kpiups.wm.tu.koszalin.pl

   

 

 

Politechnika Koszalińska

Wydział Mechaniczny

ul. Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

tel. (94) 3478-331

e-mail: kpiups@tu.koszalin.pl