Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Katedra Agrobiotechnologii
Opublikowano 01.09.2021 08:28

 

Katedra Agrobiotechnologii jest jednostką dydaktyczno - naukową zajmującą się problemami wynikającymi z połączenia biologii roślin rolniczych i ogrodniczych oraz organizmów szkodliwych i pożytecznych; mikrobiologii, chemii, mechanizmów działania środków ochrony roślin; zasad prognozowania i sygnalizacji terminów wykonania zabiegów; bezpiecznych dla środowiska metod i technik ochrony roślin rolniczych i ogrodniczych; budowy i eksploatacji sprzętu i aparatury ochrony roślin, wykorzystania komputerów i programów specjalistycznych w OR, a także ekonomiki i organizacji ochrony roślin, przepisów prawnych obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej, rolnictwa precyzyjnego oraz zrównoważonego. Zagadnienia te oscylują wokół inżynierii rolniczej. To pojęcie w dobie nowoczesnego rolnictwa, stało się najważniejszym aspektem sprawnego gospodarowania ponieważ jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym współczesnej gospodarce rolnej, takim jak dostarczanie społeczeństwu zdrowej żywności, energii wyprodukowanej ekologicznie czystymi metodami oraz miejsc do wypoczynku i relaksu.