Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Biuro Wydziału Mechanicznego
Opublikowano 31.05.2023 11:01

Cel i zadania Biura Wydziału Mechanicznego

W roku 2020 Dziekanat w wyniku zmian organizacyjnych zmienił nazwę na Biuro Wydziału  i jest jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Do zadań biura należy:

 • Organizowanie i prowadzenie obsługi administracyjnej i kancelaryjnej wydziału;
 • Obsługa sekretariatu dziekana;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą projektów prowadzonych przez zespoły badawcze;
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą spraw dydaktycznych wydziału;
 • Przygotowanie planu zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów przypisanych przez Uczelnię wydziałowi i ich przypisanie katedrom;
 • Organizacja i obsługa prac Rady Naukowej Dyscypliny i Rady Wydziału, sporządzanie materiałów przygotowywanych na posiedzenia rad oraz protokołów z jej posiedzeń, opracowywania dokumentów rad i nadawania biegu ich realizacji,
 • Gromadzenie informacji niezbędnej do zarządzania i sprawozdawania wydziału;
 • Prowadzenie i gromadzenie dokumentacji spraw prowadzonych przez wydział;
 • Przygotowanie informacji do planów rzeczowo-finansowych wydziału oraz poszczególnych zadań realizowanych przez wydział;
 • Obsługa zadań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków przez wydział, w tym na poszczególne tematy badawcze i zadania dydaktyczne;
 • Współpraca i zapewnienie przepływu informacji pomiędzy wydziałem a innymi jednostkami Uczelni;
 • Koordynacja i prowadzenia spraw związanych z polityką kadrową wydziału;
 • Obsługa systemów elektronicznych służących sprawozdawczości i rejestracji przebiegu procesów badawczych i dydaktycznych.

 

Stan osobowy Biura Wydziału Mechanicznego w Roku Jubileuszu

mgr Marzena Bielecka (od 2010 roku), mgr inż. Iwona Cywińska (od 2013 roku), mgr Magdalena Laskowska (od 2020 roku), inż. Brygida Trocha (od 2007 roku), mgr inż. Renata Wiśniewska (od 2000 roku)

 

Byli pracownicy Dziekanatu w okresie 1968-2023 po zmianie struktury organizacyjnej w marcu 2020 roku zwanego Biuro Wydziału

Helena Bajorek (1968-1981), mgr Genowefa Białuska (1987-2013), Izabela Berendt-Kulik (2006-2017), Krystyna Bułdak (1981-1985), mgr Ewa Dutkowska (2015-2021), Irena Filipek (1975-2008), mgr Rafał Gnaciński (2019-2020), mgr Anna Karabanik (1997-2015), mgr Joanna Karmańska (1998-2008), mgr Dorota Kaspruś-Dzwonek (2014-2020), Zofia Laskowska (1980-2010), mgr inż. Mariola Lemieszek (2000-2007), inż. Wojciech Majewski (1985-1986), inż. Lidia Meyza (1968-1974), mgr Kinga Owczarek (2007-2020), Marzena Pawlikowska (1973-2017), mgr Emilia Piotrowicz (2008-2011), Beata Prokopowicz (1991-1999), Barbara Stępień (1986-1987), mgr Monika Tańska (2008-2015), mgr Beata Wilczyńska (1998-2000). Panie Helena Bajorek oraz inż. Lidia Meyza były pierwszymi pracownikami Wydziału Mechanicznego w momencie jego utworzenia w strukturze Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w 1968 roku.