Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Postępowania o nadanie tytułu Profesora
Opublikowano 21.07.2021 11:15
  • dr hab. inż. Jan Burek, prof. Politechniki Rzeszowskiej

uchwała popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora - załącznik

  • dr hab. inż. Krzysztof Nadolny, prof. Politechniki Koszalińskiej

uchwała popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora - załącznik

  • dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. Politechniki Koszalińskiej

uchwała popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora- załącznik