Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Postępowania habilitacyjne
Opublikowano 21.07.2021 11:13

Dr inż. Paweł Sutowski

 

Dr inż. Zbigniew Budniak

 

Dr inż. Piotr Nikończuk

 

Dr inż. Dariusz Lipiński

 

Dr inż. Łukasz Bohdal

 

Dr inż. Jacek Wernik​

 

Dr inż. Krzysztof Wołosz​

 

Dr inż. Wojciech Kapłonek

 

Dr inż. Iwona Michalska-Pożoga

 

Dr inż. Sebastian Głowiński

 

Dr inż. Agnieszka Kułakowska

 

Dr inż. Magdalena Piasecka

 

Dr inż. Ryszard Ściegienka

 

Dr inż. Piotr Myśliński

 

Dr inż. Krzysztof Nadolny

 

Dr inż. Krzysztof Rokosz

 

Dr inż. Tomasz Królikowski

 

Dr inż. Błażej Bałasz