Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Recenzje w przewodzie Doktorskim
Opublikowano 21.07.2021 11:04

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w Dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Decyzję w tej sprawie podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku. Od tego czasu Rada Wydziału Mechanicznego wypromowała w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 30  doktorów habilitowanych. Rada Wydziału przeprowadziła 8 postępowań o nadanie tytułu profesora nauk technicznych, w wyniku których   Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wręczył nominacje profesorskie.

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i eksploatacji maszyn. Decyzję w tej sprawie podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w 1987 roku.   Od tego czasu Rada Wydziału Mechanicznego wypromowała w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 87 doktorów.

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk  rolniczych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza. Decyzję w tej sprawie podjęła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w  2009 roku. . Rada Wydziału Mechanicznego od tego czasu wypromowała w dyscyplinie inżynieria rolnicza 3 doktorów.

W wyniku posiadanych przez Wydział Mechaniczny uprawnień pracownicy wydziału uzyskali:

  • w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn :
Rok Doktoraty
(+stopień doktora nadany osobom z poza Wydziału Mechanicznego)
 
Habilitacje
(stopień doktora nadany osobom z poza Wydziału Mechanicznego)
 
Tytuły profesora
(stopień doktora nadany osobom z poza Wydziału Mechanicznego)
 
2009 5 (+3) 1 2
2010 2 (+6) 1 0 (+1)
2011 3 (+2) 1 -
2012 - 2 (+1) 1 (+1)
2013 3 (+1) 4 (+4) -
2014 -(+3) 4 -
RAZEM: ~13 (+15) 13 (+5) 3 (+2)
  • w dyscyplinie Inżynieria rolnicza:
Rok Doktoraty
(+stopień doktora nadany osobom z poza Wydziału Mechanicznego)
2009 -
2010 -
2011 -
2012 2
2013 -
2014 1
RAZEM 3

Pracownicy Wydziału Mechanicznego uzyskują stopnie i tytuły naukowe również poza jednostką w dyscyplinach, w których nie posiadamy uprawnień.

Pracownicy Wydziału Mechanicznego, aktywnie uczestniczą w pracach krajowych i zagranicznych organizacji naukowych, takich jak:

• Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych,
• Komitet Budowy Maszyn PAN,
• Sekcja Podstaw Technologii Maszyn KBM PAN,
• Sekcja Mechatroniki Maszyn KBM PAN,
• Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk,
• Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie,
• Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk,
• Komisja Budowy Maszyn PAN w Poznaniu Sekcja Obróbki Ściernej,
• Komitet Techniki Rolniczej PAN,
• Komitet Termodynamiki i Spalania PAN,
• Podsekcja Przepływów Wielofazowych Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechanika PAN,
• Komitet Techniki Rolniczej PAN (kadencja 2007-2011 i 2012-2016) – członek,
• Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej,
• Polskie Towarzystwo Agrofizyki,
• Polskie Towarzystwo Agronomiczne,
• Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie POLSITA ,
• Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Ochrony Środowiska,
• Koszaliński Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej-prezes oddziału,
• Sieć naukowa „Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich” – reprezentant Rektora PK.

komitetach naukowych i redakcyjnych czasopism naukowych:

• Advance in Material Sciences,
• Metrology and Measurement Systems,
• Journal of Spectroscopy,
• Journal of Engineering and Technology,
• Advanced Research in Engineering Science,
• International Journal of Corrosion,
• Advances in Materials Science and Engineering: An International Journal,
• International Letters of Physics, Chemistry and Astronomy,
• Pomiary, Automatyka, Kontrola,
• Mechanik,
• Archiwum technologii maszyn i automatyzacji,
• Chłodnictwo,
• Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna,
• Inżynieria przetwórstwa spożywczego,
• Inżynieria Rolnicza,
• Problemy Inżynierii Rolniczej,

oraz stowarzyszeniach branżowych:

• American Nano Society,
• American Chemical Society,
• International Titanium Association,
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
• Komitet Naukowego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx,
• Stowarzyszenia Wspierania Komputerowych Systemów  Wspomagania Projektowania ProCAx w Warszawie,
• Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją.