Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny IM
Opublikowano 21.07.2021 10:38

 


SKŁAD OSOBOWY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY INŻYNIERII MECHANICZNEJ
(stan na dzień 22-11-2022 zgodny z zarządzeniem 60/2022 Rektora PK)


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

 

Członkowie

dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof. PK
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński
prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka
dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK
dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK
dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK
prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny
dr hab. inż.Piotr Piątkowski, prof. PK
dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK
prof. dr hab. Jerzy Ratajski
dr hab. inż. Paweł Sutowski, prof. PK
dr hab. inż. Bogdan Warcholiński, prof. PK