Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny IM
Opublikowano 21.07.2021 10:10

 


SKŁAD OSOBOWY RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY INŻYNIERII MECHANICZNEJ


Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

 

Członkowie

dr hab. inż. Łukasz Bohdal, prof. PK

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński

dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK

dr hab. inż. Igor Maciejewski, prof. PK

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

prof. dr hab. Jerzy Ratajski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz

dr hab. inż. Bogdan Warcholiński, prof. PK