Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Skład osobowy Rady Wydziału
Opublikowano 20.07.2021 12:12

SKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO


 

PROFESOROWIE TYTULARNI

prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal

profesor

prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

profesor

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński

profesor

prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak

profesor

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński

profesor

prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński

profesor

prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka

profesor

prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny

profesor

prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta

profesor

prof. dr hab.  Jerzy Ratajski

profesor

prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz

profesor


 

DOKTORZY HABILITOWANI

dr hab .inż. Błażej Bałasz

profesor uczelni

dr hab. inż. Łukasz Bohdal

profesor uczelni

dr hab. inż. Zbigniew Budniak

profesor uczelni

dr hab. Inż. Jerzy Chojnacki

profesor uczelni

dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski

adiunkt

dr hab. inż. Stanisław Duer

profesor uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski

profesor uczelni

dr hab. Kurt Frischmuth

profesor uczelni

dr hab. inż. Sebastian Głowiński

profesor uczelni

dr hab. inż. Marek Jakubowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Tomasz Królikowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska

profesor uczelni

dr hab. inż. Dariusz Lipiński

profesor uczelni

dr hab. inż. Czesław Łukianowicz

profesor uczelni

dr hab. inż. Igor Maciejewski

profesor uczelni

dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga

profesor uczelni

dr hab. inż. Mieczysław Pancielejko

adiunkt

dr hab. inż. Piotr Piątkowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk

profesor uczelni

dr hab. inż. Tomasz Piskier

profesor uczelni

dr hab. Inż. Tomasz Rydzkowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Paweł Sutowski

profesor uczelni

dr hab. inż. Agnieszka Szparaga

profesor uczelni

dr hab. inż. Jan Walkowicz

profesor uczelni

dr hab. inż. Bogdan Warcholiński

profesor uczelni

dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz

profesor uczelni


 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

dr inż. Jerzy Chudy

asystent

dr inż. Ewa Dobruchowska

adiunkt

dr inż. Andrzej Błażejewski

adiunkt

dr inż. Dawid Murzyński

adiunkt

dr inż. Małgorzata Sikora

adiunkt

dr inż. Monika Sterczyńska

adiunkt

dr inż. Marzena Sutowska

adiunkt


 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

mgr inż. Iwona Cywińska

specjalista

mgr  inż. Renata Wiśniewska

kierownik Biura Wydziału


 

STUDENCI

Marcin Gurdak

student

Agnieszka Kulas

student

Kacper Teterka

student

 


UCZESTNICY POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM


 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

KIEROWNICY KATEDR, ZAKŁADÓW, ZESPOŁÓW I LABORATORIÓW

ZAPROSZENI GOŚCIE