Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Poczet Dziekanów

Dziekani Wydziału Mechanicznego
w latach 1968-2020

Dziekan Wydziału Mechanicznego w latach (1968-1974).

doc. dr inż. Jerzy BIAŁKOWSKI
(1968-1974)

Dziekan Wydziału Mechanicznego w latach (1987-1993).

prof. nadzw. dr hab. Wiesław SKUBAŁA
(1987-1993)

Dziekan Wydziału Mechanicznego w latach (1993-1999).

prof. nadzw. dr hab. inż. Marian CZAPP
(1993-1999)

Dziekan Wydziału Mechanicznego w latach (1982-1987, 1999-2005).

prof. dr hab. inż. Wojciech KACALAK
(1982-1987, 1999-2005)

Dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. dr hab. inż. Leon KUKIEŁKA

prof. dr hab. inż. Leon KUKIEŁKA
(2005-2012)

Dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. nzw. dr hab. inż. Czesław ŁUKIANOWICZ

prof. nzw. dr hab. inż. Czesław ŁUKIANOWICZ
(2012-2016)

prof. nzw. dr hab. inż. Błażej BAŁASZ
(2016-2020)