Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Historia
Opublikowano 26.04.2023 09:24

Z dziejów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej w okresie 1968-2023

2023.04.19

Kierunek JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI (I  stopień profil praktyczny) uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki  na jego uruchomienie i prowadzenie

2023.04.14

Dr inż. Agnieszka Włodarkiewicz z Akademii Pomorskiej w Słupsku – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2022.10.30

Dr inż. Jacek Fiuk – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2022.10.26

Dr inż. Marcin Romanowski z PRO-WAM Sp. z o.o. w Koszalinie – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Dr inż. Bartosz Zieliński z Espersen Poland Sp. z o.o. w Koszalinie – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2022.09.26

Dr hab. inż. Małgorzata Smuga-Kogut decyzją Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

2022.07.21

Przyznanie Politechnice Koszalińskiej kategorii naukowej A w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (decyzja nr 689/208/2022), uzyskanej w wyniku ewaluacji za lata 2017-2021 będącej sukcesem osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Mechanicznego

2022.06.29

Dr inż. Dariusz Bernatowicz nauczyciel akademicki Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej– decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2022.06.23 i 2022.09.23

W roku 2022 Wydział Mechaniczny uzyskał na kierunkach Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn wyróżnienie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. KAUT jako autoryzowana instytucja ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), nadała europejską akredytację EUR-ACE (European Accredited Engineer), co umożliwia wydawanie studentom certyfikatów potwierdzających, że uzyskane przez nich kompetencje są na wysokim poziomie europejskim.

2022.04.27

Dr hab. inż. Andrzej Perec z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2022.01.26

Dr inż. Marta Kordowska z Gea Tuchenhagen w Koszalinie – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Dr inż. Marta Stachnik doktorantka studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2021.11.17

Dr hab. inż. Małgorzata Sikora -  decyzją Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Krakowskiej został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

2021.05.28

Kierunek BIOANALITYKA CHEMICZNA (I  stopień profil praktyczny) uzyskał pozytywną decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki  na jego uruchomienie i prowadzenie

2021.04.28

Dr inż. Kornel Pietrzak z Kospel S.A w Koszalinie – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Dr inż. Andrzej Tuchołka z YExperiment Sp. z o. o. Poznań – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2021.03.22

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński - decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy nadany został tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w wyniku postępowania prowadzonego przez Radę Doskonałości Naukowej

2021.03.21

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn – otrzymał pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 213/2021 Prezydium PKA)

 

 

Lata 2020-2010

2020.09.28

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Nadolny decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy nadany został tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych, a procedurę nadania prowadziła Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy nadany został tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych, a procedurę nadania prowadziła Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

2020.09.22

Prof. dr hab. inż. Jan Burek z Politechniki Rzeszowskiej – decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy nadany został tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych, a procedurę nadania prowadziła Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

2020.09.01

Funkcję kierowniczą na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PK (decyzją Rektora Politechniki Koszalińskiej zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2020-2024)

2020.06.24

Dr inż. Aleksander Denis doktorant studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej– decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2020.03

W Politechnice Koszalińskiej w wyniku epidemii oraz w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni i wprowadzono nauczanie zdalne poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

2020.01.22

Dr hab. inż. Paweł Sutowski – decyzją Senatu Politechniki Koszalińskiej nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2019.10.24

Decyzją władz Politechniki Koszalińskiej w wyniku reorganizacji Wydział Technologii i Edukacji w zakresie działalności nauk technicznych włączony został do struktury Wydziału Mechanicznego

Kierunek Energetyka – otrzymał pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 806/2019 Prezydium PKA)

2019.10.01

Dotychczasowe kompetencje Rady Wydziału Mechanicznego w sprawach postępowań o nadanie stopni naukowych przejmuje Senat Politechniki Koszalińskiej

Wydziałem kieruje Dziekan przy pomocy doradczej Rady Wydziału w zakresie spraw dydaktycznych  i organizacyjnych oraz Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna w zakresie spraw naukowo-badawczych.


Wydział Mechaniczny proceduje sprawy nadania stopni naukowych prowadzonych w dyscyplinie inżynierii mechanicznej;

2019.09.30

Rada Wydziału Mechanicznego jako podstawowa jednostka organizacyjne Uczelni oraz Dziekan Wydziału przestają być organami Uczelni, a w ich prawa i obowiązki wstępują Senat i Rektor

2019.09.24

Dr hab. inż. Zbigniew Budniak – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2019.07.09

Dr inż. Monika Szada-Borzyszkowska – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Dr inż. Marek Kwietniewski z  Schwarte-Milfor Koszalin – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

Dr hab. inż. Piotr Nikończuk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2019.05.22

Dr hab. inż. Agnieszka Szparaga decyzją Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2019.05.17

Dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk decyzją Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został nadany stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2019.04.30

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyporządkowała dotychczasowe uprawnienia Wydziału Mechanicznego do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego do uprawnień w nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin przypisując Politechnice Koszalińskiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w naukach inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

2019.04.11

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – otrzymał pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 162/2019 Prezydium PKA)

2019.02.12

Dr inż. Łukasz Dudek – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

Dr inż. Seweryn Kieraś z Mars Design&Solutions w Gdyni – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

2018.12.18

Dr inż. Klaudia Żukowska – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza

2018.09.18

Dr hab. inż. Łukasz Bohdal – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

Dr hab. inż. Dariusz Lipiński – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

2018.07.10

Dr Marcin Kruzel – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

Dr inż. Filip Szafraniec – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

2018.07.09

Kierunek Transport – otrzymał pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 373/2018 Prezydium PKA)
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – otrzymał pozytywna ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 374/2018 Prezydium PKA)

2018.07.07

Dr hab. inż. Jacek Wernik z Politechniki Warszawskiej (filia w Płocku) – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

2018.06.26

Dr hab. inż. Krzysztof Wołosz z Politechniki Warszawskiej (filia w Płocku) decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

2018.06

Uroczystości Jubileuszu 50-lecia Politechniki Koszalińskiej i Wydziału Mechanicznego

2018.04.17

Dr hab. inż. Wojciech Kapłonek – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

2018.02.06

Dr inż. Michał Wojtewicz – decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn

2017.10.01

Uroczysta inauguracja 50 roku akademickiego

2017

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Sebastian Głowiński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 24.01.2017 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.09.2017 r.).

2017.06.07

Wręczenie tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Wojciechowi Kacalakowi (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

2017.04.26

Uruchomienie na Wydziale Mechanicznym studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

2016

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 07.07.2016 r.).

2016.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2016-2020).

2016.06.07

Wręczenie tytułu honorowego Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Józefowi Gawlikowi (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

2016.05.14

Zespół w składzie prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka, dr inż. Krzysztof Kukiełka, dr inż. Agnieszka Kułakowska, dr inż. Radosław Patyk, mgr inż. Katarzyna Gotowała, mgr inż. Michał Szcześniak, Henryk Nejman, Zbigniew Nejman otrzymał nagrodę NOT za nowe rozwiązania w dziedzinie techniki – nagroda I stopnia za "nowej generacji odejmowalny hak holowniczy do pojazdów samochodowych".

2016.04.27

Uruchomienie na Wydziale Mechanicznym studiów II stopnia na kierunku Energetyka.

2015

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Magdalena Piasecka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 28.04.2015 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Józef Zawora (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.06.2015 r.).

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło i prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – współtwórcy projektu Kompleksowy system przetwarzania karpi znaleźli się wśród 6. projektów naukowych nagrodzonych przez ministra rolnictwa.

Czasopismo "Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego" pod redakcją prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna wydawane pod patronatem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazło się w wykazie czasopism naukowych część B uzyskując 3 punkty.

2014

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.01.2014 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Ryszard Ściegienka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 08.04.2014 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Waldemar Kuczyński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 13.05.2014 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Piątkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 20.05.2014 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Robert Starosta (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 18.11.2014 r.).

2013

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Anna Majchrzycka (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.04.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Rokosz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 16.04.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Stanisław Duer (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 23.04.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Igor Maciejewski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.05.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Nadolny (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 11.06.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 02.07.2013 r.).

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Myśliński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 15.10.2013 r.).

2013.11.12

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Andrzejowi Dowgiałło (Rada Wydział Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej wystąpiła do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wnioskiem o wszczęcie procedury nadania tytułu profesora ).

2013.06

Przyznanie Medalu Politechniki Koszalińskiej mgr inż. Pawłowi Michalakowi – absolwentowi Wydziału Mechanicznego.

2013.06.07

Obchody 45-lecia powołania Uczelni.

2013.06.6-8

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

2012

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Błażej Bałasz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.09.2012 r.),
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.09.2012 r.).
 • dr hab. inż. Waldemar Świderski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.02.2012 r.).

2012

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak został wybrany na kadencję 2013-2016 na członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w sekcji Nauk Technicznych.

Na Wydziale Mechanicznym wydawane jest czasopismo "Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego" pod redakcją prof. dr hab. inż. Jarosława Diakuna i patronatem naukowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal został wybrany na stanowisko Rektora w kadencji 2012-2016.

2012.10.18

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Borysowi Storchowi oraz dr hab. inż. Ewie Klugman-Radziemskiej z Politechniki Gdańskiej (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2012.10

XLV inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

2012.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2012-2016).

2012.06.27

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe.

2012.05.30

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Energetyka.

2011

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 06.12.2011 r.).

2011.01.19

Utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

2010

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Maciej Majewski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.10.2010 r.).

2010.12.23

Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Przemysławowi Borkowskiemu (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

 

Lata 2009-2000

2009

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tadeusz Bil (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.02.2009 r.).

2009.12.30

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuły naukowe profesora nauk technicznych:

 • dr hab. inż. Tadeuszowi Hryniewiczowi
 • oraz dr hab. inż. Jarosławowi Plichcie

(procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2009.06.10

Wręczenie honorowego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej, Prof. dr hab. inż. Jarosławowi Mikielewiczowi – Dyrektorowi Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego).

2009.04.27

Wydział Mechaniczny uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza.

2008

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopnień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Piotr Stępień (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 04.03.2008 r.).

2008.09.01

Prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka kontynuuje sprawowanie władzy na Wydziale Mechanicznym (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje ponownie Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2008-2012).

2008.06.08

Obchody 40-lecia powołania Uczelni.

2008.06.4-6

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyła się w Koszalinie.

2008.06.05

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Lutemu – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2008.05.07

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Rudolfowi Michałkowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2008.01.23

Na Wydziale Mechanicznym powołano nowe kierunki studiów: Transport oraz Technologia Żywności i Żywienia Człowieka.

2008

Prof. dr hab. inz. Tomasz Krzyżyński został ponownie wybrany na stanowisko Rektora Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2008-2012

2007

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadane zostały stopnie naukowe doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Ewa Klugmann-Radziemska (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 06.02.2007 r.),
 • dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 17.04.2007 r.),
 • dr hab. inż. Aleksander Stachel (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 22.05.2007 r.),
 • dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 11.12.2007 r.).

2007.12.21

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Tadeuszowi Bohdalowi (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2007.10.22

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych dr hab. inż. Jarosławowi Diakunowi (Rada Wydział Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej wystąpiła do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie z wnioskiem o wszczęcie procedury nadania tytułu profesora ).

2007.10

XL inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

2007

Ze struktury Wydziału Mechanicznego został wyodrębniony Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej.

2006

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora habilitowanego: dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.10.2006 r.).

2006.10.25

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Józefowi Grochowiczowi z Akademii Rolniczej w Lublinie – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2006.10.12

Prezydent RP Lech Kaczyński nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Tomaszowi Krzyżyńskiemu (procedura prowadzona przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2005

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwały Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Przemysław Borkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 07.12.2004 r.),
 • dr hab. inż. Bronisław Słowiński (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 14.12.2004 r.).

2005.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje dr hab. inż. Leon Kukiełka, prof. PK (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 2005-2008).

2005.06.08

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Pierre Marche z Lyonu – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2005.05.06

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Henrykowi Hawrylakowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2004

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego: dr hab. inż. Daniela Herman (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 22.06.2004 r.).

2004.09.02

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż. Leonowi Kukiełce (procedura prowadzona po raz pierwszy w historii Wydziału przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej).

2004

Ze struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego został wyodrębniony Instytut Wzornictwa na który przeniesiono i przekształcono kierunek studiów Wzornictwo Przemysłowe we Wzornictwo.

2003

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych zatwierdziła uchwały Rady Wydziału Mechanicznego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

 • dr hab. inż. Marian Czapp (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 26.11.2002 r.),
 • dr hab. inż. Czesław Łukianowicz (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 03.12.2002 r.).

2003.05.27

Wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Koszalińskiej Prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi – na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego.

2002

Wszczęto po raz pierwszy w historii Uczelni procedury (z inicjatywy Rady Wydziału Mechanicznego) w sprawie nadania tytułu honorowego Doktora Honoris Causa dla prof. Romano Prodiego oraz prof. Jana Kaczmarka.

2002.05.27

Dr hab. inż. Tadeusz Bohdal jest pierwszym w historii Uczelni pracownikiem Wydziału Mechanicznego, który uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w wyniku procedury przeprowadzanej w Politechnice Koszalińskiej przez Radę Wydziału Mechanicznego (uchwała z dnia 28.11.2001 r.) zatwierdzonej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych.

2002.10

XXXV inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

2001.03

Uruchomienie studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym i pierwsze kolokwium habilitacyjne dr inż. Tadeusza Bohdala.

2000.05.29

Wydział Mechaniczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

 

Lata 90. XX wieku

1999.09.01

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak ponownie obejmuje obowiązki Dziekana na Wydziale Mechanicznym (w wyniku przeprowadzonych wyborów zostaje ponownie Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1999-2005).

1999.04

Na Wydziale Mechanicznym odbyły się pierwsze obrony prac inżynierskich na specjalności Inżynierskie Zastosowanie Komputerów.

1999.04.14

Na posiedzeniu Senatu dokonano wyboru prorektorów zaproponowanych przez rektora-elekta prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wawryna. Na stanowisko prorektora ds. nauki – prof. dr hab. inż. Borysa Storcha, ds. studenckich – prof. dr hab. inż. Leona Kukiełkę.

1998.06.08

W hali sportowej odbyło się uroczyste spotkanie Senatu Politechniki Koszalińskiej, z udziałem wszystkich pracowników poświęcone 30-leciu Uczelni.

1998.05

Z okazji 30-lecia Uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego. Przewodniczy: ówczesny Dziekan WM – doc. dr inż. Marian Czapp

1998.03.13

Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał dr hab. inż. Tadeusz Pałosz.

1998.01.28

Senat jednogłośnie wyraził akceptację w sprawie uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie budowa i eksploatacja maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej.

1997

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Przemysław Borkowski (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 23.09.1997 r.).

1997.10.09

XXX Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej.

1997.02.09

Rektor prof. Wojciech Kacalak został laureatem konkursu "Sukces Roku" zorganizowanym przez redakcję "Głosu Koszalińskiego" i Radio Koszalin.

1997

Dr inż. Krzysztof Majka – pracownik Wydziału Mechanicznego (Zakładu Termodynamiki i Chłodnictwa) został wybrany do Senatu RP.

1996

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Szymon Grymek (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 09.12.1996 r.).

1996.12.01

Zmiana nazwy Katedry Materiałoznawstwa i Technologii Materiałowej na Katedrę Inżynierii Materiałowej (pod kier. prof. W. Prechta).

Katedrę Podstaw Budowy Maszyn podzielono na: Katedrę Inżynierii Mechanicznej (pod kier. Prof. J. Borkowskiego) oraz Katedrę Maszyn Roboczych (pod kier. Prof. L. Kukiełki).

1996.10.01

Zmiana nazwy Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji w Katedrę Inżynierii Produkcji (pod kier. Prof. T. Karpińskiego).

1996.10

Na Wydziale Mechanicznym utworzono nowy kierunek studiów: Wzornictwo Przemysłowe.

1996.01.12

Na Wydziale Mechanicznym utworzono nowy kierunek studiów: Technika Rolnicza i Leśna.

1996.07.04

W Dzienniku Ustaw (nr 65, poz. 855 z 1996 r.) opublikowano Ustawę o przekształceniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w Politechnikę Koszalińską.

1995

Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego nadany został stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn: dr inż. Andrzej Perec (uchwała Rady Wydziału Mechanicznego z dnia 18.10.1995 r.).

1995.10

W ramach prowadzonych kierunków studiów Mechanika i Budowa Maszyn utworzono na Wydziale Mechanicznym nowe specjalności: Ekotechnika, Nauczanie Techniki i Informatyki oraz Zarządzanie i Technika Rolnicza – studia dzienne, 5-letnie magisterskie.

1995.09.02

Zmarł w Gdańsku doc. dr inż. Jerzy Białkowski – pierwszy Dziekan Wydziału Mechanicznego Uczelni.

1995.06.21

Na Wydziale Mechanicznym utworzono Zakład Elektrotechniki, Napędów i Sterowania.

1995.04.26

Dr hab. inż. Andrzej Rasmus uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

1994.01.06

Zarządzeniem Rektora powołano Komisję do opracowania wniosku o zmianę nazwy i przekształcenie uczelni w Politechnikę.

1993.09.15

Senat zaakceptował wyłączenie Instytutu Elektroniki z Wydziału Mechanicznego, jako pozawydziałową jednostkę organizacyjną.

1993.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Marian Czapp zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1993-1999.

1993.06.08

Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni z okazji 25-lecia powołania WSInż. w Koszalinie.

1993.05.06

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak został wybrany Rektorem WSInż.

1993.04.02

Dr inż. Tatiana Łukianowicz jest pierwszym w historii Uczelni pracownikiem Wydziału Mechanicznego, który uzyskał stopień naukowy doktora w wyniku procedury przeprowadzanej w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie przez Radę Wydziału Mechanicznego.

 

1993.04.02

Odbyła się pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Tatiany Łukianowicz – pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Mechanicznym WSInż. (promotor pracy: prof. dr inż. Tadeusz Karpiński).

1993.03.18

Zmarł w Gdańsku prof. Władysław Tarasewicz – kierownik Zakładu Maszyn Przemysłu Spożywczego WSInż. w Koszalinie.

1993.03.05

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 25-lecia WSInż. w Koszalinie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

1992.12

Stopień doktora habilitowanego uzyskał dr inż. Tadeusz Hryniewicz.

Na Wydziale Mechanicznym podjęli pracę: dr hab. Jerzy Smyczek – z WSInż. w Opolu oraz dr hab. inż. Borys Storch z Politechniki Wrocławskiej.

1992.10.01

Dwudziesta piąta Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

1992.01.16

Dotychczasowy Zakład Wychowania Technicznego przekształcony został w Katedrę Nauk Pedagogicznych.

1991.01.30

Na emeryturę przeszedł pierwszy Rektor Uczelni doc. Jerzy Smoleński.

1990.10.09

Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał doc. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski.

1990.03.20

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał doc. dr hab. inż. Witold Precht.

 

Lata 80. XX wieku

1989.03.01

Doc. dr hab. inż. Wojciech Kacalak otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego; zespół badawczy pod kierownictwem prof. W. Kacalaka uzyskał nagrodę zespołową I stopnia NOT.

1988.10

Rozpoczęły się zajęcia na nowym kierunku studiów Wychowanie Techniczne.

Na Wydziale Mechanicznym odbył się zjazd absolwentów.

1988.09.21

Senat wybrał prof. dr inż. Tadeusza Karpińskiego kandydatem do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

1988.06.15

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji XX-lecia powołania Uczelni.

1988.02.17

Minister Edukacji Narodowej wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Mechanicznym nowego kierunku studiów Wychowanie Techniczne.

1987.10.01

Dwudziesta Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

1987.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje prof. nzw. dr inż. Wiesław Skubała zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1987-1995

1987.07.30

Wydział Mechaniczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

1987.05.13

29.04 1987 – Rektorem WSInż. wybrany został prof. dr hab. inż. Zdzisław Piątek, a na posiedzeniu Senatu Uczelni wybrano prorektorów WSInż.: ds. Nauczania i Wychowania – doc. dr inż. Henryk Wierowski, a ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – doc. dr hab. inż. Wojciech Kacalak.

1986.10

Tytuł profesora otrzymali: doc. dr hab. inż. Józef Borkowski oraz doc. dr inż. Tadeusz Karpiński.

1986.06.30

Zmarł prof. zw. dr inż. arch. Andrzej Rzymkowski – pierwszy pracownik Uczelni (na Wydziale Budownictwa) z tytułem profesora. Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora jest umieszczona przed wejściem do auli w bud. A przy ul. Racławickiej.

1984.10

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. D. Herman, mgr inż. G. Jurkowski, mgr inż. M. Kozłowski, mgr inż. P. Stępień.

1984.05.29

Uzyskano zgodę MNiSzW na wznowienie studiów zaocznych od 1.11.1985 na kierunkach: Mechanika oraz Technologia Maszyn.

1984.05.02

Senat wybrał Rektora WSInż na kadencję 1984-1987 – rektorem został ponownie doc. dr hab. inż. Józef Borkowski.

1983.10.03

Uchwałą Senatu Uczelni doc. dr inż. Wiesław Skubała został wybrany przedstawicielem WSInż w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1982.10.03

Piętnasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1982.09.01

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Wojciech Kacalak zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1982-1987

1982.07.09

Senat przyjął uchwałę o powołaniu dwuwydziałowej struktury uczelni, z wydziałami: Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej ora Wydział Mechaniczny.

1981.12

Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. spowodowało osunięcie ze stanowiska dyrektora Instytutu Budowy Maszyn – doc. Jerzego Białkowskiego i jego zastępcę dr inż. Tadeusza Bila z dniem 30.09.1982 roku. Rektor powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Instytutu BM dr inż. Bronisławowi Słowińskiemu, pozostawiając dr inż. Jerzego Gula na zajmowanym stanowisku.

1981.10

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. J. Diakun, mgr inż. Z. Gosiewski, mgr Z. Hryniewicz, mgr inż. J. Plichta, mgr J. Reszka, mgr inż. S. Socha, mgr inż. B. Słowiński.

1981.10.01

Czternasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1981.05

Doc. dr inż. Jerzy Białkowski został powołany (w wyborach) na stanowisko dyrektora Instytutu Budowy Maszyn, jego zastępcą ds. dydaktycznych był dr inż. Bronisław Słowiński, ds. studiów zaocznych – dr inż. Jerzy Gul, a ds. nauki i wpółpracy z przemysłem – dr inż. Tadeusz Bil.

Po raz pierwszy odbyły się wybory władz uczelnianych, w których Rektorem został doc. dr hab. inż. Józef Borkowski, Prorektorem ds. Nauki – doc. dr inż. Jerzy Wachowiak – pracownicy Wydziału Mechanicznego.

1980.12.30

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał: doc. dr inż. Józef Borkowski.

1980.10.01

Trzynasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1980.03.12

Dr inż. Józef Borkowski został uhonorowany nagrodą Wydziału Nauk Technicznych PAN za 1979 r.

 

Lata 70. XX wieku

1979.10.02

Dwunasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1978.11.03

Wmurowano akt erekcyjny pod obiekty Uczelni przy ul. Gdańskiej.

1978.10

Prorektorem ds. Nauczania i Wychowania mianowano doc. mgr inż. Jerzego Kulika. Doc. dr inż. Józef Borkowski zostaje mianowany dyrektorem Instytutu Budowy Maszyn, natomiast Instytutu Inżynierii Materiałowej – doc. dr inż. Antoni Kwiatkowski.

1978.10

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki nastąpiły zmiany organizacyjne uczelni, w tym połączona Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn oraz Instytut Technik Wytwarzania tworząc Instytut Budowy Maszyn.

1978.10.05

Jedenasta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1978.04.23

Doc. dr inż. Wojciech Kacalak uzyskał w Politechnice Wrocławskiej stopień naukowy doktora habilitowanego.

1977.12

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Szorca, dr inż. F. Sterma.

1977.10.01

Dziesiąta Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego.

1976.11

Stopnie naukowe doktora uzyskali: mgr inż. W. Witkiewicz, mgr Z. Dubiella, mgr Jerzy Ignaciuk, mgr inż. P. Karpowicz, mgr inż. Cz. Łukianowicz, mgr J. Żmijan.

1976.10.01

Dziewiąta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1976.09.01

Doc. dr inż. Antoni Kwiatkowski mianowany został na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej, doc. dr inż. Marian Czapp – dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, doc. dr inż. Józef Borkowski – dyrektora Instytutu Technik Wytwarzania.

1975.10.01

Ósma uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1975.09

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Borkowskiego oraz dr inż. J. Moszumańskiego.

1975.06

Dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem otrzymali następujący absolwenci Wydziału Mechanicznego: Piotr Stępień, Ryszard Ściegienka, Jerzy Właźliński. Pierwszy dyplom magisterski na Wydziale Mechanicznym (w ramach studiów eksternistycznych) uzyskał Bronisław Słowiński (dyplom z wyróżnieniem).

1975.01.08

Na stanowisko docenta powołano: dr inż. J. Milanowskiego.

1974.12

Na stanowisko docenta powołano: dr A. Kwiatkowskiego, dr inż. Cz. Rogowskiego, dr inż. W. Briksa, dr inż. W. Pawlinę, dr J. Karasińską-Kwiatkowska, dr Z. Cybulskiego oraz dr inż. S. Fica.

1974.10

Stopień doktora (nadany przez Radę Naukową Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej) uzyskał pracownik Wydziału Mechanicznego mgr inż. Wojciech Kacalak.

1974

Dyrektorem Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn został dotychczasowy Dziekan Wydziału Mechanicznego – doc.dr inż. Jerzy Białkowski.

1974.10

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołano w uczelni 5 instytutów na prawach wydziałów, w tym w ramach Wydziału Mechanicznego: Instytut Inżynierii Materiałowej, Instytut Technik wytwarzania i Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W strukturze instytutowej zakłady stanowiły jednostki podstawowe.

1974.10.01

Siódma uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1974.03.06

Na stanowisko docenta etatowego mianowani zostali z Wydziału Mechanicznego: dr inż. W. Briks oraz dr inż. W. Pawlina.

1973.12.28

Na stanowisko docenta etatowego mianowano: dr hab. Witolda Prechta oraz dr Janinę Górzyńską.

1973.10

Doc. dr inż. Tadeusz Karpiński mianowany na stanowisko Prorektora ds. Nauki.

1973.10.02

Szósta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1972.12

Na stanowisko docenta etatowego mianowano pracowników Wydziału Mechanicznego: dr inż. Mariana Czapp i dr inż. Bolesława Jakowlewa; stopień naukowy doktora uzyskał mgr Zygmunt Cybulski.

1972.12.15

Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzono na uczelni: 5-letnie jednolite studia magisterskie, w tym na Wydziale Mechanicznym na kierunkach: mechanika, inżynieria materiałowa i techniki wytwarzania.

1972.04.11

Pierwszy cykl kształcenia inżynierów mechaników został zakończony w 1972 roku: w specjalności Technologia Maszyn – 20 absolwentów oraz w specjalności Maszyny i Urządzenia Rolnicze (10 absolwentów. Pierwszym absolwentem Wydziału Mechanicznego ze stopniem inżyniera był Paweł Michalak (dyplom z wyróżnieniem na specjalności Technologia Maszyn).

1972.10.02

Piąta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1971.10

Dr inż. Jerzy Wachowiak mianowany na stanowisko docenta etatowego.

1971.10.01

Doc. dr inż. T. Karpiński mianowany Prodziekanem Wydziału Mechanicznego. Pełnił tę funkcję do 1973 r., do momentu powołania go na Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, a funkcję Prodziekana pełnił od 1973 r. dr inż. Marian Czapp.

1971.10.01

Czwarta uroczysta inauguracja roku akademickiego.

1971.01

Ukazał się pierwszy skrypt Wydziału Mechanicznego autorstwa T. Karpińskiego i W. Kacalaka pt. Ćwiczenia laboratoryjne z obrabiarek. Cz. 1 i 2.

1970.10

Dr inż. Tadeusz Karpiński zostaje mianowany docentem etatowym.

1970.10.01

Trzecia uroczysta inauguracja roku akademickiego w WSInż.

 

Lata 60. XX wieku

1969.10.02

Na Wydziale Mechanicznym otwarto pracownie termodynamiki oraz obrabiarek.

1969.10.06

Druga uroczysta inauguracja roku akademickiego w WSInż.

1968.10

W pierwotnej strukturze Wydział Mechaniczny funkcjonował pod kierownictwem doc. dr inż. Jerzego Białkowskiego – pierwszego Dziekana Wydziału Mechanicznego. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału Mechanicznego były Zespoły Przedmiotowe oraz Pracownie. Powołano następujące Zespoły Przedmiotowe: Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Mechaniki Technicznej, Obrabiarek i Obróbki Materiałów, Obróbki bezwiórowej i Materiałoznawstwa, Podstaw Elektroniki, Podstaw Konstrukcji Maszyn, Technologii Budowy Maszyn, Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Termodynamiki i Energetyki Cieplnej. W strukturze Wydziału funkcjonowało 8 Pracowni: Badań Materiałów i Elementów Elektronicznych, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Obróbki Bezwiórowej i Materiałoznawstwa, Obrabiarek i Obróbki Materiałów, Technologii Materiałów Elektronicznych, Termodynamiki i Energetyki Cieplnej.

1968.10.05

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w WSInż. w Koszalinie.

Pierwsza uroczysta inauguracja pierwszego roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie; razem 183 studentów, w tym 123 na studiach dziennych (na Wydziale Mechanicznym: 109); pierwszy wykład inauguracyjny nt. współczesnych form budownictwa rolniczego wygłosił prof. Andrzej Rzymkowski z Wydziału Budownictwa Lądowego (jedyny wówczas pracownik Uczelni z tytułem profesora).

W pierwszym roku istnienia Wydziału Mechanicznego kadra liczyła 7 nauczycieli akademickich (dr inż. Jerzy Białkowski, dr inż. Ryszard Klikowicz, dr inż. Jerzy Wachowiak, mgr Zygmunt Cybulski, mgr Stefan Klimczyk, mgr Alicja Bociąg, mgr Zygmunt Słupczyński) oraz 2 pracowników administracyjno-technicznych (Lidia Meyza, Helena Bajorek). Liczba studentów w roku akademickim 1968/1969 wynosiła 109 osób, w tym 68 – na studiach dziennych i 41 – na studiach wieczorowych.

1968.10.02

Zarządzenie nr 1 J.M. Rektora WSInż. o ustanowieniu jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym: Wydziału Mechanicznego, Wydziału Budownictwa Lądowego, Studium Języków Obcych, Biblioteki Głównej, Zespołu Nauk Społeczno-Politycznych, Studium Wojskowego, Studium Wychowania Fizycznego oraz jednostek administracyjnych.

1968.07.01

Rozpoczęły się pierwsze pisemne egzaminy wstępne na studia dzienne, a w pierwszym tygodniu września – wstępne egzaminy na studia wieczorowe.

1968

Władzę na Wydziale Mechanicznym obejmuje doc. dr inż. Jerzy Białkowski – zostaje Dziekanem Wydziału Mechanicznego na kadencję 1968-1974.

1968.06.08

Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu państwowej, akademickiej szkoły wyższej o nazwie Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Na mocy tego rozporządzenia powołano doc. Jerzego Smoleńskiego – dotychczasowego pełnomocnika ds. organizacji uczelni – na stanowisko rektora, a doc. L. Jastrzębskiego na jego pierwszego zastępcę.

1967.12

Społeczny Komitet Budowy Wyższej Szkoły Inżynierskiej otrzymuje od władz wojewódzkich obiekty byłego Studium Nauczycielskiego.

1966.07.19

Wniosek do Ministra Szkolnictwa Wyższego o potrzebie i celowości powołania Wyższej Szkoły Inżynierskiej.