Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

O Wydziale


Misją Wydziału Mechanicznego jest przewodzenie w rozwoju techniki, w zakresie inżynierii mechanicznej, automatyki, robotyki, mechatroniki i cybernetyki, energetyki, inwestycji i wdrożeń przemysłowych, zarządzania i inżynierii produkcji oraz techniki rolniczej i inżynierii żywności poprzez badania naukowe, kształcenie akademickie, upowszechnianie wiedzy, transfer technologii, a także współpracę międzynarodową, krajową i regionalną w zgodności z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem współczesnej cywilizacji.


 

„Prezentacja Wydziału Mechanicznego”– prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej


„Proces kształcenia inżyniera na przykładzie studentów Wydziału Mechanicznego” – prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej


„Rola, zadania i znaczenie inżynierii” – dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, dziekan Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej


„Współczesność i misja przyszłości inżyniera” – prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej, były rektor Politechniki Koszalińskiej


"Druk 3D z metalu – inżynieria przyszłości” – dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej, były rektor Politechniki Koszalińskiej


"50-lecie Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej"


"DHC dla prof. Wojciecha Kacalaka 2017"


"Prof. Wojciech Kacalak: „Innowacje, a nie imitacje” (DHC Politechniki Poznańskiej)"


"Inauguracja roku 2017/18 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej"


"Otwarcie Pracowni Edukacji Technicznej Haas"


"Otwarcie nowych laboratoriów na Politechnice Koszalińskiej"


"Pracownie Energetyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej"


"Wydział Mechaniczny: otwarcie nowego laboratorium"


"Centrum Szybkiego Prototypowania Wydziału Mechanicznego"


"Prezentacja Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Mechanicznego"


"Prezentacja Laboratorium Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych"


"Prezentacja Laboratorium Katedry Energetyki Wydziału Mechanicznego"


"Prezentacja Laboratorium Elektrotechniki Wydziału Mechanicznego"


"Prezentacja laboratoriów i pracowni Wydziału Mechanicznego, część 1"


"Prezentacja laboratoriów i pracowni Wydziału Mechanicznego, część 2"


"Prezentacja laboratoriów i pracowni Wydziału Mechanicznego, część 3"


"Prezentacja laboratoriów i pracowni Wydziału Mechanicznego, część 4"