Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Studia II-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 09:58

Inżynieria produkcji zajmuje się zagadnieniami planowania, projektowania, implementowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, systemami logistycznymi oraz zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania.

W obszarze inżynierii produkcji można zdefiniować podstawowe obszary wiedzy dotyczące inżynierii procesów wytwarzania, logistyki produkcji, zarządzania projektami produkcyjnymi i usługowymi, innowacyjności produkcji, transferu technologii, kształtowania systemów pracy i systemów produkcyjnych, inżynierii jakości, programowania, modelowania i symulacji, zarządzania wiedzą oraz komputerowo zintegrowanego zarządzania produkcją.

Inżynieria produkcji jest zatem interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, która integruje wiedzę, metody i techniki, umożliwiające poprawę i zwiększenie efektywności produkcji, przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi technicznych i informatycznych.

Absolwenci są przygotowani do:

 • organizowania i zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji,
 • zarządzania jakością produkcji,
 • organizowania i koordynowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji procesowych,
 • oraz w zależności od wybranej specjalności do:
  • optymalizacji procesów produkcyjnych,
  • zarządzania projektami,
  • zarządzania transportem,
  • zarządzania operacyjnego.

 

Umiejętności absolwenta II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dotyczą:

 • tworzenia i wdrażania innowacji w procesach produkcyjnych,
 • organizowania i optymalizacji systemów produkcyjnych wraz z oceną wpływu decyzji produkcyjnych na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa i osiąganych wyników ekonomiczno-finansowych.

Absolwent może pracować w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowisku inżyniera produktu, inżyniera projektu, inżyniera procesu lub inżyniera rozwoju produktu w dziale badań i rozwoju, dziale projektowania procesów, dziale logistyki, dziale organizacyjnego przygotowania produkcji, służbach utrzymania ruchu lub prowadzić własną firmę.

 
Karty kursów dla Kierunku ZiIP:

Karty kursów dostępne są w zakładce Studenci > Karty kursu.

Dla nauczycieli akademickich, zainteresowanych dostępem do edytowalnych plików z kartami kursów (MS Excel) dla kierunku Zarządzanie i Inzynieria Produkcji, udostępniamy - link. Pliki te można przeglądać on-line (tylko odczyt), lub pobrać na komputer w celu wprowadzania zmian/korekt.

UWAGA! Wszelkie zmiany w kartach kursów należy zgłaszać Kordynatorowi ds KRK dla kierunku ZiIP.

 

Specjalności:

W planie studiów II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przewidziano cztery obieralne moduły specjalnościowe. Poniżej zostały one wymienione wraz ze wskazaniem nazw kursów, które są realizowane w każdej z nich:

specjalność: Optymalizacja procesów produkcyjnych

 • modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji,
 • metody i narzędzia optymalizacji procesów,
 • harmonogramowanie produkcji i normowanie pracy.

 

specjalność: Zarządzanie projektami

 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie wiedzą produkcyjną,
 • zarządzanie innowacjami,
 • techniki komputerowe w zarządzaniu projektami.

 

specjalność: Zarządzanie transportem

 • transport wewnętrzny w systemie logistycznym,
 • technologia prac ładunkowych,
 • zarządzanie łańcuchem dystrybucji,
 • modelowanie i symulacja systemów transportowych.

 

specjalność: Operations Management (specjalność prowadzona w języku angielskim)

 • Operations Management,
 • Technology Management,
 • Product Lifecycle Management,
 • Virtual Organizations.