Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia II-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 09:49

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka to interdyscyplinarny i bardzo popularny Kierunek kształcenia łączący wiedzę z zakresu nauk technicznych, technologicznych i biologicznych. Kierunek ten umożliwia kształcenie w specyficznym otoczeniu Wydział Mechanicznego specjalistów o unikalnych umiejętnościach, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie inżynierii przetwarzania żywności z wiedzą i umiejętnościami typowo technologicznymi. Zasadniczym celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie specjalisty magistra inżyniera dla potrzeb przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego działającego w warunkach gospodarki rynkowej, który potrafiłby łączyć wiedzę inżynierską z wiedzą z zakresu technologii produkcji żywności, towaroznawstwa i bezpieczeństwa produkcji żywności. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do rozpoczęcia indywidualnej działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania żywności i żywienia człowieka.

Studia na II stopniu kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka kończą się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera – specjalisty od organizacji produkcji, jakości żywności, towaroznawstwa i produktów żywnościowych, gastronomii i żywienia człowieka oraz projektowania produktów akwakultury.

 

specjalność: Organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności

Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania i zarządzania procesem produkcyjnym żywności ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zachowania procedur bezpieczeństwa jej przetwarzania. Posiada szczegółową wiedzę w zakresie nowoczesnych procedur i systemów kontroli jakości przetwarzanej żywności od przyjęcia surowca, pakowania i magazynowania gotowych produktów po ich dystrybucję i handel. Absolwent tej specjalności może z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w działach odpowiedzialnych za przygotowanie i montowanie produkcji, kontrolę jakości i inżynierię procesów przetwarzania.

 

specjalność: Towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe

Absolwent kończący tą specjalność posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa oraz nowoczesnych technik i technologii pakowania produktów spożywczych. Posiada umiejętność kreatywnego działania w zakresie projektowania i wdrażania modyfikacji technologicznych oraz projektowania nowych produktów i opakowań do żywności. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w działach R&D zakładów przetwórstwa spożywczego, działach wdrożeniowych produktu oraz w działach powiązanych z pakowaniem i przechowywaniem żywności.

 

specjalność: Gastronomia z elementami dietetyki

Absolwent tej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki organizacji i funkcjonowania nowoczesnych zakładów gastronomicznych w połączeniu z wiedzą i świadomością występujących coraz powszechniej problemów cywilizacyjnych związanych z odżywianiem się człowieka współczesnego. Absolwent tej specjalności posiada kompetencje do projektowania, prowadzenia i zarządzania zakładami gastronomicznymi i żywienia zbiorowego.

 

specjalność: Projektowanie produktów akwakultury

Absolwent kończący tą specjalność posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z obszaru produkcji surowców i produktów żywnościowych pochodzenia wodnego. Posiada świadomość problematyki ukierunkowanej na produkcję żywności pochodzenia wodnego w połączeniu z kompetencjami umożliwiającymi racjonale wykorzystanie zasobów naturalnych środowiska wodnego, jako obszaru prowadzenia działalności produkcyjnej. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie w zakładach hodowlanych i przetwórstwa żywności pochodzenia wodnego, jako specjalista z zakresu prowadzenia działalności produkcyjnej.