Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Mechanika i Budowa Maszyn - Studia II-go stopnia
Opublikowano 03.09.2021 09:34

Program kształcenia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN zapewnia równowagę, między przekazywaniem wiedzy, a nauczaniem umiejętności i kształtowaniem cech kreatywności poprzez:

  • zwiększanie udziału zadań projektowych, innowacyjnych i samodzielności w pracach studenta,
  • zwiększanie znaczenia jakości rozwiązania problemu i efektywności zastosowanych metod w stosunku do oceny pracochłonności zadań,
  • zwiększanie udziału studentów w pracach badawczych i realizowanych projektach,
  • kształcenie umiejętności sprawnego wykorzystywania zawansowanych technologii informatycznych i inżynierskich zastosowań systemów komputerowych,
  • zwiększanie samodzielności studentów w kreowaniu tematów zadań i problemów do rozwiązania,
  • zwiększanie zainteresowania studentów tworzeniem wynalazków i planów ich upowszechniania w postaci innowacji,
  • zwiększanie znaczenia kształcenia studentów przez profesorów w małych grupach, a nie tylko poprzez wykłady, zwiększanie udziału indywidualnych form aktywizacji studentów.

 

Program kształcenia został opracowany jako element komplementarnego systemu edukacyjnego i wyróżnia się tym, że jest zorientowany: na sprawność intelektualną, zawodową i osiąganie sukcesów przez absolwentów, którzy pozostaną przez kilkadziesiąt lat aktywni zawodowo. Do ważnych cech programu zaliczono umiejętność sprawnego działania w warunkach łatwości, dużego zasięgu i szybkości przemieszczania się ludzi, rzeczy i informacji, dużej liczby zdarzeń i informacji wymagających interpretacji oraz podejmowania wielu ważnych decyzji – szybko i odpowiedzialnie, w warunkach dysponowania informacją niepełną, niepewną i nieścisłą.

Program ten charakteryzuje się takim nastawieniem dydaktycznym, aby w pracy i współdziałaniu nauczycieli oraz studentów, główną motywacją do pracy była nie kontrola, lecz wyzwalanie potencjału intelektualnego studentów.


2018-2019


2019-2020


2020-2021


2021-2022


Nowa specjalność: Eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych

Specjalność ma budowę modułowa i składa się z modułu konstrukcji i modułu eksploatacji.

W Module konstrukcji przekazywane są treści kształcenia związane z optymalizacją układów konstrukcyjnych, niezawodnością systemów technicznych, metodą szybkiego prototypowania i z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

W Module eksploatacji przekazywane są treści kształcenia związane z eksploatacją i obsługą pojazdów samochodowych, diagnostyką, materiałami eksploatacyjnymi i elektroniką samochodową.

 

specjalność: Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania

Specjalność ma budowę modułowa i składa się z modułu konstrukcji i modułu technologii.

W Module konstrukcji przekazywane są treści kształcenia związane z optymalizacją układów konstrukcyjnych, niezawodnością systemów technicznych, metodą szybkiego prototypowania i z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

W Module technologii przekazywane są treści kształcenia związane z metrologią powierzchni i warstwy wierzchniej, procesem kontroli jakości, innowacyjnymi technologiami wytwarzania, zaawansowanymi narzędziami i urządzeniami produkcyjnymi.

 

specjalność: Innowacyjne metody projektowania

Specjalność ma budowę modułowa i składa się z modułu konstrukcji i modułu zastosowań informatyki i wdrożeń.

W Module konstrukcji przekazywane są treści kształcenia związane z optymalizacją układów konstrukcyjnych, niezawodnością systemów technicznych, metodą szybkiego prototypowania i z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

W Module zastosowań informatyki i wdrożeń przekazywane są treści kształcenia związane z algorytmizacją problemów i procesów decyzyjnych, podstawą projektowania innowacji, technikami prezentacji i wizualizacji projektów oraz z realizacja projektów innowacyjnych i wdrożeniowych.

 

specjalność: Automatyzacja i robotyzacji procesów produkcyjnych

Specjalność ma budowę modułowa i składa się z modułu technologii i modułu zastosowań informatyki i wdrożeń.

W Module technologii przekazywane są treści kształcenia związane z metrologią powierzchni i warstwy wierzchniej, procesem kontroli jakości, innowacyjnymi technologiami wytwarzania, zaawansowanymi narzędziami i urządzeniami produkcyjnymi.

W Module zastosowań informatyki i wdrożeń przekazywane są treści kształcenia związane z algorytmizacją problemów i procesów decyzyjnych, podstawą projektowania innowacji, technikami prezentacji i wizualizacji projektów oraz z realizacja projektów innowacyjnych i wdrożeniowych.