Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Działalność dydaktyczna
Opublikowano 24.11.2022 13:47

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Inżynierii Produkcji

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Katedry Inżynierii Produkcji prowadzą kursy na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne dotyczą następujących zagadnień:

 • techniki wytwarzania,
 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • kontrola jakości,
 • zarządzanie jakością,
 • projektowanie procesów produkcyjnych,
 • obsługa oprogramowania typu ERP, PLM, CAx,
 • symulacja i wizualizacja procesów produkcyjnych,
 • systemy diagnostyczne,
 • automatyzacja procesów produkcyjnych.

Studenckie koło naukowe logistyki przemysłowej LogTech

Opiekun koła: dr inż. Krzysztof Kukiełka
krzysztof.kukielka@tu.koszalin.pl

Cel działań studenckiego koła naukowego (SKN) LogTech:

 • poszerzanie wiedzy,
 • dynamizacja kreatywnego myślenia,
 • propagowanie idei logistyki w środowisku akademickim Politechniki Koszalińskiej,
 • inicjatywy z zakresu wdrażania logistyki oraz współpracy z przemysłem,
 • rozwój umiejętności pracy w zespole,
 • krajowe i zagraniczne wyjazdy szkoleniowe.


Członkowie SKN LogTech w trakcie stażu na Technical University of Moldova


SKN LogTech oraz SKN ElektroENERGA w Bełchatowie


Zwiedzanie fabryki VW Poznań przez członków SKN LogTech


Prototyp dydaktycznego modułowego elastycznego systemu produkcyjnego opracowany przez SKN LogTech