Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

PROCEDURA ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH
Opublikowano 15.06.2022 11:53

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Zatwierdzona praca przez promotora powinna zostać poddana procesowi archiwizacji w systemie APD (Archiwum Prac Dyplomowych) znajdującym się pod adresem apd.tu.koszalin.pl.

Dostęp do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) wymaga posiadania konta w CAS - Centralnej Usługi Uwierzytelniania, czyli konta w systemie USOSweb. 

W przypadku utraty hasła do systemu, należy skorzystać z opcji przypomnienia hasła (loginem jest nr PESEL).

1. Student wybiera język pracy, wprowadza do APD streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim.

Dodatkowo wymagany jest: tytuł w języku angielskim (jeżeli praca była przygotowana w języku polskim lub w języku innym niż język angielski), temat pracy w języku polskim (jeżeli praca była przygotowana w języku innym niż polski), słowa kluczowe i streszczenie w języku obcym, jeżeli praca została przygotowana w języku innym niż polski, po uprzednim uzgodnieniu treści tych danych z promotorem.

W styczniu 2022 roku w APD zostało wprowadzone elektroniczne oświadczenie autora o samodzielności napisania pracy dyplomowej. Aby przejść do kroku drugiego, należy zatwierdzić niniejsze oświadczenie - zgodnie z poniższym zrzutem ekranowym.

2. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF.
W tym celu należy nacisnąć link „Przejdź do dodawania plików” umiejscowionego na górze strony programu do archiwizacji.

3. Uruchomienie powyższego linku spowoduje przejście do strony z danymi o pracy oraz linkiem pozwalającym na dodanie plików z pracą dyplomową. Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system, jest ustalany przez administratora systemu (w chwili obecnej jest to 15 MB).

4. Po przejściu na zakładkę "Pliki" autor pracy ma możliwość dodania plików związanych ze swoją pracą.

W zakładce Rodzaj są dwie możliwości do wyboru: Praca (plik pdf z treścią pracy dyplomowej) oraz Inny (materiały dodatkowe nie będące częścią drukowanej pracy). Po wybraniu pliku z pracą naciskamy link DODAJ DO ZESTAWU. Po poprawnym przesłaniu pliku pojawi się lista plików które zostały dołączone do tej pracy dyplomowej - nazwa przesłanego pliku zostanie automatycznie zmieniona zgodnie z obowiązującą maską.

5. Następnym krokiem jest przekazanie plików i opisu pracy do promotora w celu zatwierdzenia pracy.

6. Przekazane pliki są badane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

Wynik badania dostępny jest po jego ukończeniu.