Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Działania na rok 2019/2020 - nauczyciele akademiccy
Opublikowano 21.10.2021 07:35

 

Zadanie 6 – podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli

 

  1. Praktyczne zastosowanie metody elementów skończonych

 

Szkolenie z zakresu wykorzystania symulacji komputerowych, przy użyciu Metody Elementów Skończonych do rozwiązywania różnorodnych problemów z zakresu budowa i eksploatacja maszyn. Szkolenie powinno obejmować: wprowadzenie do teorii MES, metody wykorzystania symulacji komputerowych MES, do rozwiązywania problemów występujących w praktyce inżynierskiej.

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym.

Liczba godzin szkolenia to 3 dni x 7 godzin = 21 godzin

Miejsce szkolenia: siedziba Politechniki Koszalińskiej

Termin realizacji: kwiecień 2020 r.

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy  2 osoby

2. Lean Manufacturing – Szczupłe zarządzanie organizacją

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowej koncepcji zarządzania organizacją. Koncepcji, która zakłada dostarczanie klientowi niezbędnych mu wartości przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i efektywniejszym zarządzaniu zasobami firm i przedsiębiorstw. Jest to nowoczesne podejście do zarządzania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą prowadzącemu zajęcia na swobodny kontakt ze studentami w czasie zajęć i sprawią, że nabierze on w oczach studentów wiarygodności, jako osoba przekazująca wiedzę mającą bezpośrednie zastosowanie w miejscu przyszłej pracy Studenta.

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym.

Liczba godzin szkolenia to 3 dni x 8 godzin = 24 godzin

Miejsce szkolenia: siedziba Wykonawcy

Termin realizacji: styczeń 2020 r.

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy  2 osoby

3. Statystyka w jakości – kurs podstawowy

Uzyskanie kompetencji w zakresie zastosowania metod statystycznych w ramach systemów zarządzania jakością. Jest to wiedza nowoczesna i niezbędna do przekazania w trakcie procesu dydaktycznego. Nabycie wiedzy praktycznej w zakresie zastosowania tych metod pozwolą prowadzącemu zajęcia na lepszy kontakt ze studentami i sprawią, że nabierze on w oczach studentów wiarygodności, jako osoba przekazująca wiedzę mającą zastosowanie praktyczne.

 

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym.

Liczba godzin szkolenia to 2 dni x 7 godzin = 14 godzin

Miejsce szkolenia: siedziba Politechnika Koszalińska

Termin realizacji: maj 2020 r.

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy  - 3 osoby

4. Praktyczne zastosowania technik regresyjnych

 

Uzyskanie kompetencji w zakresie modelowania współzależności pomiędzy zmiennymi. Jest to wiedza nowoczesna i niezbędna do przekazania w trakcie procesu dydaktycznego. Nabycie wiedzy praktycznej w zakresie zastosowania tych metod pozwolą prowadzącemu zajęcia na lepszy kontakt ze studentami i sprawią, że nabierze on w oczach studentów wiarygodności, jako osoba przekazująca wiedzę mającą zastosowanie praktyczne.

 

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym.

Liczba godzin szkolenia to 2 dni x 7 godzin = 14 godzin

Miejsce szkolenia: siedziba Politechnika Koszalińska

Termin realizacji: maj 2020 r.

Grupa docelowa: nauczyciele akademiccy  - 1 osoba

Pobierz: Działania na rok 2019/2020  - nauczyciele akademiccy