Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej

Wyniki rekrutacji
Opublikowano 20.10.2021 10:12

Koszalin, dnia 30 października 2020 roku

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej” nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 w ramach III etapu
rok akademicki 2020/2021

Szkolenie Statystyka w jakości – kurs podstawowy

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

  1.  

Iwona Michalska-Pożoga

1

  1.  

Joanna Piepiórka-Stepuk

1

  1.  

AgnieszkaSzparaga

1

  1.  

Monika Sterczyńska

1

 

 

Szkolenie Praktyczne zastosowania technik regresyjnych

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

  1.  

Iwona Michalska-Pożoga

1

  1.  

Monika Sterczyńska

1

 

 

Szkolenie Praktyczne zastosowania MES

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów

  1.  

Paweł Znaczko

1

 

 

Lista uzupełniająca osób zgłoszonych do udziału w projekcie: „Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”, nr POWR.03.05.00-00-Z219/17 w ramach III etapu - rok akademicki 2020/2021

Lp.

Imię i Nazwisko

Liczba punktów

 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx