Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH ZE SZCZECINKA W MURACH WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
Opublikowano 10.09.2021 08:29

W dniach 24 i 28 maja 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych ze Szczecinka realizowali w murach Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, zajęcia laboratoryjne i projektowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych pn. Dobry klimat dla zawodowców.

Tematyka prowadzonych zajęć:

  1. Projektowanie 3D na przykładzie Inventora (zajęcia projektowe) – prowadzący dr inż. Jerzy Chudy, dr inż. Maciej Kasperowicz,
  2. Diagnostyka szeregowa i równoległa (zajęcia laboratoryjne) – dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK,
  3. Wiercenie wykonanie otworu pasowanego w tolerancji H7. Pomiar temperatury skrawania metoda kalorymetryczną (zajęcia laboratoryjne) – dr inż. Łukasz Żurawski,
  4. Wydruk 3D w metalu z analizą mikroskopową otrzymanych  struktur (zajęcia laboratoryjne) – dr inż. Tomasz Szatkiewicz, dr inż. Filip Szafraniec.