Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechniki Koszalińskiej

Wykłady Noworoczne dla szkół średnich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej
Opublikowano 10.09.2021 08:26

Dnia 22 stycznia 2019 roku, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17, odbyła się trzecia edycja Wykładów Noworocznych. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć koszalińskich licealistów z Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Lema, Zespołu Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta oraz Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego. Uczniowie wysłuchali dwóch ciekawych popularno-naukowych wykładów. Pierwszy wykład nt. Trendy w opakowalnictwie- opakowania aktywne i inteligentne”  wygłosił Pan dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, natomiast drugi wykład nt. Współczesne zagadnienia energetyki” przedstawił Pan dr hab. inż. Waldemar Kuczyński. W ramach spotkania uczniowie otrzymali również informację o kierunkach kształcenia i możliwościach studiowania na Wydziale Mechanicznym.